Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Stora skillnader i produktionskostnader

Nyheter

Stora skillnader i produktionskostnader

INGEN BILD
Produktionskostnaderna för flerbostadshus har ökat med 69 procent under en åttaårsperiod. Men det finns stora regionala skillnader, visar en sammanställning från Industrifakta.

Produktionskostnaderna för flerbostadshus beräknas under 2008 ha uppgått till drygt 30 700 kronor per kvadratmeter på riksnivå. Under perioden 2000–2008 har kostnaderna ökat med 69 procent. Den största ökningen skedde mellan åren 2006 och 2007 med cirka 17 procent.

Tillväxt och prisökningar orsaken

Bakom ökningen ligger troligen den starka ekonomiska tillväxten, växande kapacitetsbrist samt stigande material- och råvarupriser. Detta visar en sammanställning gjord av Industrifakta AB.

Regionala skillnader

Det finns samtidigt stora skillnader hur produktionskostnaden har utvecklats när man jämför riket, storstadsregionerna och övriga landet. Som exempel har produktionskostnaden i Storstockholm under perioden 2000–2008 ökat med 70 procent, främst till följd av stigande markpriser. Malmö respektive Göteborgs storstadsområden har under perioden haft ökade kostnader med cirka 35 procent. I övriga landet, exklusive storstadsområdena, beräknas produktionskostnaderna 2008 uppgå till drygt 60 procent av Stockholms nivå.

 

 

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.