• Nyheter
  • Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

Nyheter

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020
När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av mars.

Under 2020 utvecklades storstadslänen åt olika håll. I Skåne växte investeringarna med 15 procent, medan uppgången i Stockholm var mer modest med 2 procent. I Västra Götaland minskade de däremot med ca 10 procent, vilket sammantaget gjorde att storstadslänens andel av de totala husbyggnadsinvesteringarna minskade till 55 procent. Absolut starkast utveckling redovisades i Mellansverige, där investeringarna ökade med hela 30 procent. Uppgången var bredbaserad och berörde samtliga sektorer.

Värt att lyfta fram är dock både industri och offentliga lokaler, vilka växte med 40-50 procent under 2020 jämfört med 2019. 

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.