Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Stora regionala skillnader i husbyggandet under första halvåret enligt Navet

Nyheter

Stora regionala skillnader i husbyggandet under första halvåret enligt Navet

Stora regionala skillnader i husbyggandet under första halvåret enligt Navet
Under första halvåret i år beräknas volymen av påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler ha uppgått till ett värde av närmare 160 miljarder. De tre storstadslänen (Stockholms, Västra Götalands och Skåne län) svarade för 50 procent av denna investeringsvolym.

Storstadslänen uppvisar tydliga skillnader när det gäller årets förväntade utfall enligt affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport.
Svagast utveckling förväntas i Skåne, med en nedgång på närmare 15 procent i år jämfört med helårsvolymen 2021. Västra Götaland däremot ser ut att gå mot nolltillväxt, medan Stockholms län förväntas följa Navets prognos för byggandet i hela riket på -4 procent. Uppsala och Jönköpings län förväntas få den sämsta utvecklingen i år med investeringsnedgångar på omkring 35 procent. Kalmar och Värmlands län hör däremot till vinnarna med prognoser som tyder på investeringsuppgångar som överstiger 50 procent i år.

Källa: Navet AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.