Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Stora projekt dominerar byggandet

INGEN BILD
Ett fåtal stora projekt för privata lokaler drar upp volymen för byggandet, visar rapport från Industrifakta.

Utvecklingen av första kvartalets byggande av privata och offentliga lokaler visar fortsatt tillväxt efter förra årets ökning med cirka 20 procent, enligt Industrifaktas senaste konjunkturrapport över byggandet. Mätt i årstakt ökade byggandet av industrilokaler med närmare 45 procent och kontor/handel visade en ökning med närmare 75 procent. Det offentliga husbyggandet minskade däremot med cirka 15 procent.
Om man studerar statistiken närmare visar det sig att det starka utfallet för privata lokaler beror på att ett fåtal mycket stora projekt drog upp volymen. Rensat för dessa objekt visar utfallet snarare en negativ utveckling.

Exempel på stora projekt
Ett exempel på större projekt under första kvartalet är Emporia köpcentrum utanför Malmö. Enbart i Stormalmö påbörjades projekt till ett värde av 3 miljarder kronor under första kvartalet. Ikeas varuhus i Uppsala och köpcentrumanläggning i Enköping är andra exempel på dominerande byggprojekt som startade under årets första tre månader. Industrins husbyggande dominerades av två stora projekt inom gruvindustrin där värdet motsvarade en tredjedel av hela rikets industribyggande.

Länk: www.industrifakta.se

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.