Nyheter

Stora planer för köpcentrum

INGEN BILD
Detaljhandeln kommer under året att öka investeringarna i byggandet av nya köpcentrum, enligt en konjunkturrapport från Industrifakta.

Som en följd av den kraftiga lågkonjunkturen och de senaste årens omfattande investeringar, i det närmaste halverades det påbörjade husbyggandet inom detaljhandeln 2009. Utfallet under årets första kvartal pekar emellertid på att volymen kan komma öka kraftigt. Detta redovisas i Industrifaktas senaste konjunkturrapport.

Uppskjutna projekt

Europa har enligt bedömare upplevt den största minskningen av antalet nya kvadratmeter för köpcentrum på femton år. I Sverige har finanskrisen i första hand inneburit att planerade projekt har skjutits på framtiden. 2008 innebar stora problem att få finansiering till planerade projekt samtidigt som omfattande nyetablering och utbyggnad av köpcentrum har ökat konkurrensen i vissa regioner.

Positiv trend

Utfallet för detaljhandelns investeringar i Industrifaktas konjunkturrapport kan vittna om en positiv trend för byggandet det närmaste året. Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) finns det i nuläget planerade projekt som innebär omkring 850 000 kvadratmeter ny köpcentrumyta.

 

Länk: Industrifakta, Marknadstrender Bygg 

 

 

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.