• Nyheter
  • Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler

Nyheter

Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler

Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler
Byggmaterialvärdet för ombyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor visar stark tillväxt under första kvartalet i år.

Medan takten för nybyggnadsvolymen visar oförändrad nivå, pekar utfallet för byggmaterial kopplat till ombyggnadsinvesteringar på en drygt 25 procentig ökning i år om takten under första kvartalet håller i sig. De senaste åren har ombyggnadsvolymens andel av bygginvesteringarna stigit. Industrifakta menar att trenden speglar behovet av modernisering och förnyelse i den stora andel av det offentliga lokalbeståndet som nu kommit upp i 40-årsåldern. Behoven inom skolor och förskolor är särskilt stora till följd av tekniska brister, hård förslitning, inflyttning och växande befolkning. Behoven återspeglas tydligt i byggstatistiken påpekar Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler & prognoser.

Industrifakta
Industrifakta
Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler
Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.