• Nyheter
  • Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler

Nyheter

Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler

Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler
Byggmaterialvärdet för ombyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor visar stark tillväxt under första kvartalet i år.

Medan takten för nybyggnadsvolymen visar oförändrad nivå, pekar utfallet för byggmaterial kopplat till ombyggnadsinvesteringar på en drygt 25 procentig ökning i år om takten under första kvartalet håller i sig. De senaste åren har ombyggnadsvolymens andel av bygginvesteringarna stigit. Industrifakta menar att trenden speglar behovet av modernisering och förnyelse i den stora andel av det offentliga lokalbeståndet som nu kommit upp i 40-årsåldern. Behoven inom skolor och förskolor är särskilt stora till följd av tekniska brister, hård förslitning, inflyttning och växande befolkning. Behoven återspeglas tydligt i byggstatistiken påpekar Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler & prognoser.

Industrifakta
Industrifakta
Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler
Stora ombyggnadsbehov i offentliga lokaler

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.