Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Stor import av byggarbetskraft och varor

Nyheter

Stor import av byggarbetskraft och varor

INGEN BILD
Under de senaste årens högkonjunktur har användandet av utländsk arbetskraft ökat kraftigt. Men nu när konjunkturen går neråt kan utvecklingen vända.

Det har skett en ökad internationalisering på byggmarknaden både i produktions- och förvaltningsfasen. Användningen av utländsk arbetskraft och utländska underentreprenörer har ökat kraftigt under de senaste årens högkonjunktur. Det är möjligt att trenden nu vänder i samband med den svalare byggmarknaden och ett lägre kapacitetsutnyttjande. En höjning av lönenivåerna i de nya EU-länderna samt en medveten strategi hos bland annat Polens regering att få byggnadsarbetare att flytta hem för att klara kompetensförsörjningen i landet är andra orsaker som kan vända utvecklingen tillfälligt de kommande två åren.

Varuimporten ökar inom byggandet
Importen av ett trettiotal varugrupper med stor användning i byggandet har ökat med över 60 procent under perioden 2002 till 2007. Störst ökning fanns inom elektronikområdet samt för beslag och färger.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.