• Nyheter
  • Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

Nyheter

Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar. Foto: Harald Holm
Industrifakta beräknar att den totala ombyggnadsvolymen i flerbostadshus ökade med 3 procent under 2016.

Ökningen av ombyggnadsvolymen med tre procent är en något lägre ökningstakt än föregående år. Beräkningen bygger på bedömningar från Industrifaktas panel med 100 större kommunala och privata fastighetsägare samt statistik över påbörjade ombyggnadsprojekt. Enligt panelen bromsar ökningstakten in ytterligare i år till ca 2 procent.

Ombyggnad av kök och badrum fortsätter att dominera projekten och det gäller särskilt för de kommunägda bolagen. Att förnyelse av badrum, stammar och kök prioriteras anser Industrifakta beror på stora tekniska brister och uttjänt material i bostäder från miljonprogrammets dagar, men bör också vara en effekt av det riktade stödet till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.