• Nyheter
  • Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

Nyheter

Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar

Stöd till energieffektivisering ger effekt på badrumsrenoveringar
Industrifakta beräknar att den totala ombyggnadsvolymen av flerbostadshus ökade med 3 procent under 2016 jämfört med 2015.

Det var en något lägre ökningstakt jämfört med föregående år. Beräkningen bygger dels på bedömningar från Industrifaktas panel med 100 större kommunala och privata fastighetsägare dels på statistik över påbörjade ombyggnadsprojekt. Enligt Industrifaktas panelföretag bromsar tillväxten in ytterligare i år och landar troligen runt 2 procent. Ombyggnad av kök och badrum fortsätter att dominera projekten och det gäller särskilt hos de kommunägda bostadsbolagen. Att förnyelse av badrum, stammar och kök prioriteras anser Industrifakta bero på stora tekniska brister och uttjänt material i bostäder från miljonprogrammets dagar. Stödet till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden bör också ligga bakom de riktade insatserna. Efter ett par år med svagare tillväxt räknar Industrifakta med att ombyggnadsaktiviteten tar större fart igen kring 2019, i samband med att nyproduktionen av flerbostadshus har bromsat in, vilket frigör kapital och resurser till ombyggnadsprojekt.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.