Nyheter

Stockholms byggande bromsar in

Stockholms byggande bromsar in. Foto: Anders Wester
Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt. Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, visar en ökning med ca 5 procent 2017 omräknat till årstakt. Detta kan jämföras med helårsutfallet 2016, som innebar en ökning med över 30 procent jämfört med året innan. Inbromsningen märks inte minst på bostadsmarknaden, vilken påverkas av både sättningar i prisbilden och en något lägre takt i nyproduktionen. Istället väntas husbyggnadsinvesteringar inom industrin öka kraftigt i år och halvårsvolymen är redan i nivå med 2016 års helårsvolym.

Enligt Industrifakta är Stockholmsregionen ofta tidigt ute med att visa signaler om när konjunkturen vänder och detta gäller både i upp- och nedgångar. 2016 steg husbyggandet på riksnivå med drygt 20 procent och årstakten i första halvårets investeringar indikerar en liknande utveckling i år. Industrifaktas riksprognos är dock betydligt försiktigare och visar en ökning med ca 5 procent för det totala husbyggandet 2017.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.