Nyheter

Stockholms byggande bromsar in

Stockholms byggande bromsar in. Foto: Anders Wester
Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt. Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, visar en ökning med ca 5 procent 2017 omräknat till årstakt. Detta kan jämföras med helårsutfallet 2016, som innebar en ökning med över 30 procent jämfört med året innan. Inbromsningen märks inte minst på bostadsmarknaden, vilken påverkas av både sättningar i prisbilden och en något lägre takt i nyproduktionen. Istället väntas husbyggnadsinvesteringar inom industrin öka kraftigt i år och halvårsvolymen är redan i nivå med 2016 års helårsvolym.

Enligt Industrifakta är Stockholmsregionen ofta tidigt ute med att visa signaler om när konjunkturen vänder och detta gäller både i upp- och nedgångar. 2016 steg husbyggandet på riksnivå med drygt 20 procent och årstakten i första halvårets investeringar indikerar en liknande utveckling i år. Industrifaktas riksprognos är dock betydligt försiktigare och visar en ökning med ca 5 procent för det totala husbyggandet 2017.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.