• Nyheter
  • Stenullsskiva med ny tidseffektiv infästningsmetod

Nyheter

Stenullsskiva med ny tidseffektiv infästningsmetod

Klimatskiva ZERO
Paroc kompletterar sitt sortiment med Klimatskiva ZERO, en brandsäker stenullsskiva med en ny infästningsmetod som gör att en energirenovering motsvarande energiklass A går både snabbare och enklare att genomföra. Klimatskiva ZERO kan även användas i samband med nyproduktion som en utvändig isolering mot underlag av trä.

Hus och byggnader är energitjuvar. Därför är också energieffektiviseringen en av de viktigaste åtgärderna för att nå EU:s mål för minskad energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Klimatskiva ZERO är en hård, brandsäker stenullsskiva med mycket goda egenskaper för värmeisolering. Används för utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar med fasadbeklädnad av träpanel eller andra fasadmaterial. Skivan monteras med hjälp av vertikala läkt och fasadskruv mot befintlig vägg med förskjutna skarvar. Beroende på önskad isolertjocklek kan skivan monteras i ett eller två skikt. Den stora isolertjockleken gör montagearbetet både snabbt och enkelt. En heltäckandeisolering på utsidan om en inre stomme i trä skapar goda förutsättningar för en fuktsäker konstruktion.

Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskruvar (Paroc XFS 002) som tar vindlaster från fasaden och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Produkten har mycket hög ånggenomsläpplighet, vilket innebär att fukt inte kondenseras inuti isoleringen. Skivan finns i formatet 600x1200 mm i tjocklekarna 150, 200 och 250 mm. Värmekonduktivitet med lambda 0,033 W/mK, Brandklassificering, Euroclass A1.

I konceptet ingår även en fönster-/dörromfattning för att kunna minska köldbryggor och åstadkomma en säker anslutning mellan Klimatskiva ZERO och fönster/dörr.

Skriven av Harald HolmIsolering för ventilerade fasader - Klimatskiva ZERO
Isolering för ventilerade fasader - Klimatskiva ZERO

Nyheter

Lysande stamskydd

JOM - Järn i offentlig miljö utökar sitt sortiment av stamskydd med en LED-belyst variant av modellen Ett. Stamskyddet som fungerar som påkörningsskydd är försett med en LED-list på den övre ramen, vilken ger både en vacker effekt och bra synlighet i höstmörkret.

Ny serie monteringslim

Ny serie monteringslim

Sikas nya serie med monteringslim består av tre olika produkter som tillsammans ska fungera som en helhetslösning för den professionella användaren. Monteringslimmen täcker in alla behov, allt från mindre, lättare monteringar till montering av tyngre föremål och även fogning.

Världens mest spridda byggblock förnyas

2019-11-08
Byggmaterial

Byggkatalogen bevakade för någon vecka sen mässan LEGO World på Kistamässan. Vi ville titta på framtidens byggare och när vi gjorde det hittade vi en materialnyhet som är glädjande. LEGO har utvecklat ett byggblock i bioplast. LEGO Plants tillverkas av sockerrör.