• Nyheter
  • Stenullsskiva med ny tidseffektiv infästningsmetod

Nyheter

Stenullsskiva med ny tidseffektiv infästningsmetod

Klimatskiva ZERO
2016-05-20
Paroc kompletterar sitt sortiment med Klimatskiva ZERO, en brandsäker stenullsskiva med en ny infästningsmetod som gör att en energirenovering motsvarande energiklass A går både snabbare och enklare att genomföra. Klimatskiva ZERO kan även användas i samband med nyproduktion som en utvändig isolering mot underlag av trä.

Hus och byggnader är energitjuvar. Därför är också energieffektiviseringen en av de viktigaste åtgärderna för att nå EU:s mål för minskad energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Klimatskiva ZERO är en hård, brandsäker stenullsskiva med mycket goda egenskaper för värmeisolering. Används för utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar med fasadbeklädnad av träpanel eller andra fasadmaterial. Skivan monteras med hjälp av vertikala läkt och fasadskruv mot befintlig vägg med förskjutna skarvar. Beroende på önskad isolertjocklek kan skivan monteras i ett eller två skikt. Den stora isolertjockleken gör montagearbetet både snabbt och enkelt. En heltäckandeisolering på utsidan om en inre stomme i trä skapar goda förutsättningar för en fuktsäker konstruktion.

Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskruvar (Paroc XFS 002) som tar vindlaster från fasaden och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Produkten har mycket hög ånggenomsläpplighet, vilket innebär att fukt inte kondenseras inuti isoleringen. Skivan finns i formatet 600x1200 mm i tjocklekarna 150, 200 och 250 mm. Värmekonduktivitet med lambda 0,033 W/mK, Brandklassificering, Euroclass A1.

I konceptet ingår även en fönster-/dörromfattning för att kunna minska köldbryggor och åstadkomma en säker anslutning mellan Klimatskiva ZERO och fönster/dörr.

Skriven av Harald HolmIsolering för ventilerade fasader - Klimatskiva ZERO
Isolering för ventilerade fasader - Klimatskiva ZERO

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.