Nyheter

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber
Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

STEICOflex är en isolering som passar för tak, torra vägg-och golvkonstruktioner, mellanväggar och andra installationsskikt. Råvaran till materialet kommer från ett hållbart skogsbruk, och uppfyller kraven i FSC ® (Forest Stewardship Council). Isoleringens egenskaper kännetecknas av gott kompressions­motstånd och dimensionsstabilitet. Skurna bitar bibehåller sin form och tack vare materialets flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas.

Eftersom STEICOflex är gjort av träfiber är den användarvänlig och orsakar inte klåda, vare sig under sågning eller installation. Man kan använda en speciell STEICO isoleringskniv eller en vanlig elsåg när man skär till bitarna. Skivorna installeras i hålrummen med hjälp av minimitryck. Skivorna levereras som standard 575 x 1220 mm, och finns i tjocklekar från 40 till 240 mm.

Träfiberisoleringen har låg värmeledningsförmåga och hög värmekapacitet, och skyddar även huset mot värme under sommartid. Materialtätheten är på cirka 50 kg/m³ och värmekapacitet på 2100 J/kgK. Det finns två flexskivor med antingen deltavärde 0,036 eller 0,038 W/(m*K).

STEICOflex består av äkta träfibrer, vilket innebär en öppen struktur så att vattenånga kan passera igenom till ventilerad hålighet, på ett liknande sätt som tyger andas. Träfibrer har även en högre förmåga att behålla fukt än konventionella isoleringsmaterial, vilket förhindrar risken för kondens. Tack vare sina starka kompression bidrar STEICOflex till eliminering av luftburet ljud.

Träfiberisoleringen  är certifierat med den Europeiska kvalitetsmärkningen natureplus®.

Skriven av Malena Beijer

STEICOflex
STEICOflex

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.