För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber
Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

STEICOflex är en isolering som passar för tak, torra vägg-och golvkonstruktioner, mellanväggar och andra installationsskikt. Råvaran till materialet kommer från ett hållbart skogsbruk, och uppfyller kraven i FSC ® (Forest Stewardship Council). Isoleringens egenskaper kännetecknas av gott kompressions­motstånd och dimensionsstabilitet. Skurna bitar bibehåller sin form och tack vare materialets flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas.

Eftersom STEICOflex är gjort av träfiber är den användarvänlig och orsakar inte klåda, vare sig under sågning eller installation. Man kan använda en speciell STEICO isoleringskniv eller en vanlig elsåg när man skär till bitarna. Skivorna installeras i hålrummen med hjälp av minimitryck. Skivorna levereras som standard 575 x 1220 mm, och finns i tjocklekar från 40 till 240 mm.

Träfiberisoleringen har låg värmeledningsförmåga och hög värmekapacitet, och skyddar även huset mot värme under sommartid. Materialtätheten är på cirka 50 kg/m³ och värmekapacitet på 2100 J/kgK. Det finns två flexskivor med antingen deltavärde 0,036 eller 0,038 W/(m*K).

STEICOflex består av äkta träfibrer, vilket innebär en öppen struktur så att vattenånga kan passera igenom till ventilerad hålighet, på ett liknande sätt som tyger andas. Träfibrer har även en högre förmåga att behålla fukt än konventionella isoleringsmaterial, vilket förhindrar risken för kondens. Tack vare sina starka kompression bidrar STEICOflex till eliminering av luftburet ljud.

Träfiberisoleringen  är certifierat med den Europeiska kvalitetsmärkningen natureplus®.

Skriven av Malena Beijer

STEICOflex
STEICOflex

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.