• Nyheter
  • Starkt första kvartal för lokalbyggandet 2020

Nyheter

Starkt första kvartal för lokalbyggandet 2020

Starkt första kvartal för lokalbyggandet 2020
De påbörjade lokalbyggnadsinvesteringarna ökade med knappt 10 procent om man jämför det första kvartalet i år med samma period föregående år.

Ökningen är starkast inom offentliga lokaler medan de privata lokalerna minskade något. Detta framgår av NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, som presenteras i juni. Ökningen var i stort sett lika kraftig för både nybyggnad och ombyggnad. Trots det positiva utfallet lutar trenden mot en kraftig minskning av byggandet i år, enligt NAVET Analytics. Redan innan Coronakrisen fanns det en negativ trend i bygglovsstatistiken och förutsättningarna har därefter försämrats dramatiskt menar man i rapporten.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.