• Nyheter
  • Starkare ökning av byggandet utanför storstadslänen

Nyheter

Starkare ökning av byggandet utanför storstadslänen

Byggplaner
I de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län har förra årets ökningstakt för det totala husbyggandet dämpats avsevärt under första halvåret i år.

2014 steg investeringsnivån i dessa län med totalt drygt 8 procent. I år pekar årstakten på en lika stor minskning. Industrifakta räknar emellertid med en viss tillväxt i storstadslänen även i år tack vare ökade bostadsinvesteringar. I övriga Sverige väntas byggtakten växla upp och här kan man peka på både ökat flerbostadshusbyggande och en växande offentlig husbyggnadsvolym säger Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta.

Minskat byggande av flerbostadshus i storstadslänen
I storstadslänen, Stockholm och Västra Götalands län visade materialvolymen för flerbostadshus under första halvåret en minskning jämfört med samma period 2014. Trots de stora behoven kan minskningen spegla en situation av överhettning och kapacitetsbrist samt brist på byggklar mark. I samtliga tre storstadsregioner har nyproduktionen av bostäder under flera år understigit en långsiktigt hållbar nivå. Detta borgar för en fortsatt hög materialvolym i dessa regioner, även om ökningstakten kommer att mattas av.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.