• Nyheter
  • Starkare ökning av byggandet utanför storstadslänen

Nyheter

Starkare ökning av byggandet utanför storstadslänen

Byggplaner
I de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län har förra årets ökningstakt för det totala husbyggandet dämpats avsevärt under första halvåret i år.

2014 steg investeringsnivån i dessa län med totalt drygt 8 procent. I år pekar årstakten på en lika stor minskning. Industrifakta räknar emellertid med en viss tillväxt i storstadslänen även i år tack vare ökade bostadsinvesteringar. I övriga Sverige väntas byggtakten växla upp och här kan man peka på både ökat flerbostadshusbyggande och en växande offentlig husbyggnadsvolym säger Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta.

Minskat byggande av flerbostadshus i storstadslänen
I storstadslänen, Stockholm och Västra Götalands län visade materialvolymen för flerbostadshus under första halvåret en minskning jämfört med samma period 2014. Trots de stora behoven kan minskningen spegla en situation av överhettning och kapacitetsbrist samt brist på byggklar mark. I samtliga tre storstadsregioner har nyproduktionen av bostäder under flera år understigit en långsiktigt hållbar nivå. Detta borgar för en fortsatt hög materialvolym i dessa regioner, även om ökningstakten kommer att mattas av.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta
Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.