Nyheter

Stark start för bygghandeln

Stark start för bygghandeln
Under första kvartalet i år ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med ca 15 procent jämfört med samma period förra året, enligt Navets löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Statistiken visar att uppgången från 2020 fortsätter med oförminskad kraft. Pandemin och dess restriktioner har gjort att hushållen spenderat mer tid i hemmet och många har tagit tag i ombyggnads- och renoveringsprojekt i villan eller fritidshuset. 

Priserna på småhus har ökat med mer än 16 procent under det senaste året enligt Mäklarstatistik, vilket kan stärka de ekonomiska incitamenten att renovera när man märker att värdet på bostaden ökar. Osäkerhet kring förutsättningarna för utlandssemester, fortsatt låga räntor och det faktum att en viss andel av hemarbete tycks vara här för att stanna är några av de faktorer NAVET Analytics ser kommer att vara fortsatt drivande för en tillväxt inom den byggrelaterade detaljhandeln.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & Prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.