Nyheter

Stark start av lokalbyggandet

Ombyggnadsinvesteringarna driver utvecklingen
De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ökade med 12 procent om man jämför det första kvartalet i år med samma period föregående år.

Detta framgår av NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, som presenteras i juni. Starkast ökning redovisades inom industrins husbyggnadsinvesteringar, medan utvecklingen av husbyggnadsinvesteringarna inom kontor och handel minskade. Studeras investeringarna uppdelat på ny- och ombyggnad blir det tydligt att det är ombyggnadsinvesteringarna som driver utvecklingen. Utfallet innebar en stark öppning av 2021, men NAVET Analytics tror dock att tillväxttakten bromsar in något under året och företagets senaste prognos pekar på en ökning med omkring 5 procent.
 

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg 

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.