• Nyheter
  • Stark inledning för husbyggnadsinvesteringar

Nyheter

Stark inledning för husbyggnadsinvesteringar

Stark inledning för husbyggnadsinvesteringar. Foto Anders Wester
Byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler inleder året starkt med investeringar på drygt 68 miljarder kronor under första kvartalet i år.

Vid en jämförelse med samma period 2019 innebar utfallet en ökning med 2 procent. Vid en beräkning av årstakten, dvs om investeringstakten det första kvartalet skulle hålla i sig under resten av året, kan volymen öka med drygt 10 procent i år enligt NAVET Analytics konjunkturrapport som presenterades i juni. Det var främst inom lokaler som uppgången skedde och då särskilt de offentliga där tillväxttakten under årets första kvartal jämfört med i fjol var uppemot 15 procent.

Inom bostadsbyggandet minskade antalet påbörjade småhus medan byggandet av lägenheter i flerbostadshus istället ökade något. Även om prognosen för 2020 indikerar en nedgång i bygginvesteringarna ligger husbyggnadsvolymen på en hög nivå i ett historiskt perspektiv.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.