• Nyheter
  • Stadigt sjunkande lägenhetsstorlek sedan 2010

Nyheter

Stadigt sjunkande lägenhetsstorlek sedan 2010

Stadigt sjunkande lägenhetsstorlek sedan 2010
Lägenhetsstorleken har minskat med 20 procent på 10 år

Den genomsnittliga lägenhetsstorleken i nybyggda hyresrätter uppgick 2018 till 60 kvm. Det kan jämföras med den genomsnittliga storleken på lägenheter med bostadsrätt, vars storlek samma år uppgick till 68 kvm. Sedan 2000 har genomsnittsstorleken för både hyresrätter och bostadsrätter minskat med vardera 20 procent och utvecklingen under perioden har följts åt mellan de två upplåtelseformerna. Åren efter IT-kraschen 2000 föll storleken under flera år, men steg sedan under perioden 2005-2010. Efter 2010 har genomsnittsytorna emellertid sjunkit stadigt till dagens nivå.
Källa SCB, NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.