Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Sprej ger snabb rörrenovering

PU-liner
NCC har lanserat en metod för snabb renovering av vattenledningar genom att spreja ett polyuretanskikt på rörets insida.

Med PU-liner renoveras vattenledningar genom att en polyuretanbeläggning sprejas på rörets insida. Ledningsrenovering med PU-liner i Järfälla.

NCC:s PU-liner är en schaktfri renoveringsmetod för vattenledningar med invändig diameter från 100 millimeter och uppåt. Metoden bygger på en polyuretanbeläggning som sprejas på rörens insida och därmed tätar och stoppar invändig korrosion.
– Tillsammans med det befintliga röret skapar PU-linern en sandwichkonstruktion. Vi lägger på upp till 3 millimeter per sprutning och det är möjligt att täta upp till 10 millimeter stora hål, säger Lars Webering, affärschef för NCC Ledningsrenovering.

Rengöring med högtryck
Vid renoveringen används två minischakt på ett avstånd av cirka 160 meter. Röret på sträckan görs rent med högtryck, så kallad vattenbilning. Därefter torkas röret med en fläkt som har hög kapacitet. Slutligen kan beläggningen appliceras genom centrifugalsprutning.

Härdar snabbt
Beläggningen består av en snabbhärdande tvåkomponentsplast. Efter 10 minuters härdningstid kan tv-inspektion göras, och efter 60 minuter kan vattenledningen sättas i drift.
– Det är en snabb metod där vi inte behöver schakta fram servicerna vid samma tillfälle som huvudledningen renoveras. Istället kan servicerna renoveras senare, var för sig, i den takt som passar, säger Lars Webering.

Påverkar inte vattnet
PU-linern ska inte ge någon lukt- eller smakpåverkan på vattnet i ledningen. I Norge är beläggningen godkänd av Folkhelseinstituttet för bruk i kontakt med dricksvatten.
– Svenska Livsmedelsverket har ingen godkännandefunktion. Men PU-linern har testats i USA och Stockholm Vatten gör bedömningen att den kan användas för våra vattenledningar, säger Lars Webering.

Liknar polyeten
PU-linern uppges ha materialegenskaper som liknar polyeten (PE). Exempelvis har den dragbrottgränsen 19,2 megapascal (MPa) och en brottöjning på 30 procent.

Sprej ger snabb rörrenovering
Sprej ger snabb rörrenovering

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.