• Nyheter
  • Splittrad utveckling av husbyggnadsinvesteringarna 2021

Nyheter

Splittrad utveckling av husbyggnadsinvesteringarna 2021

Splittrad utveckling av husbyggnadsinvesteringarna 2021
Som helhet ökade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent 2021 jämfört med 2020, enligt Navets senaste byggmarknadsrapport Marknadstrender Bygg.

Utvecklingen var dock splittrad i de olika regionerna, inte minst gäller det storstadslänen. I Stockholms län föll investeringarna med över 10 procent under förra året, medan volymen ökade med 25 respektive 3 procent i Västra Götalands och Skåne län. Nedgången i Stockholms län innebär att regionen förra året svarade för 23 procent av hela rikets husbyggnadsvolym, vilket kan jämföras med 27 procent 2020.

Navet förklarar nedgången i Stockholm med fallande husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor och inom kontor, handel och hotell. Tittar man på utvecklingen i hela Sverige och undantar de tre storstadslänen växte de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 5 procent 2021 jämfört med 2020.

Källa: Navet AB

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.