• Nyheter
  • Spara pengar genom effektivare förvaltningsprocess

Nyheter

Spara pengar genom effektivare förvaltningsprocess

Spara pengar genom effektivare förvaltningsprocess
Industrifakta har på uppdrag av Svensk Byggtjänst analyserat förvaltningsprocessen och vilka effektiviseringar som kan göras genom förbättrad kommunikation.

Baserat på 290 intervjuer med 11 olika aktörer, såsom fastighetsägare, byggherrar, byggentreprenörer och installatörer, har en besparingspotential kunnat uppskattas.

Totalt beräknar Industrifakta att 20 miljarder, av nära 130 miljarder i beräknade förvaltningskostnader, kan sparas genom effektivare kommunikation.

För flerbostadshus, privata och offentliga lokaler ser man en besparingspotential på drygt 15 procent och för anläggningar är motsvarande siffra 18 procent. Det innebär exempelvis en besparingspotential för förvaltning av flerbostadshus och privata lokaler på nära 9 respektive knappt 3 miljarder.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.