Nyheter

Solenergi under hela året

Solenergi under hela året
Euronoms nya solfångare Exosol LBC har vid oberoende tester visat sig ge rekordstort energiutbyte.

       
 

Euronoms nya solfångare, Exosol LBC, ger rekordstort energiutbyte. Solfångaren är också utrustad med hårnålstuber som ska behålla värmeväxlingsfunktionen under hela sin livstid.

Vid tester hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har den nya vakuumrörsolfångaren Exosol LBC nått ett årsutbyte av 829 kilowattimmar per kvadratmeter. Enligt Euronom är detta det största energiutbytet som förekommit för en solfångare i Sverige.


Ger värme även på vintern

Några av anledningarna till de höga värdena ska vara att solfångaren har vakuumisolering och 360 grader absorbationsyta. Detta gör att cirka 80 till 90 procent av den direkta och indirekta solstrålningen kan omvandlas till värme. Något som i sin tur innebär att solen till stor del ska kunna täcka värme- och tappvattenbehovet, även under höst, vinter och vår.

Integreras med värmesystem

Enligt företaget uppnås den bästa energieffekten om solfångaren integreras i husets ordinarie uppvärmningssystem. Men oavsett vilket system som är installerat kan energikostnaderna minskas. Solfångaren finns i tre storlekar för att fungera tillsammans med alla system oavsett behov.

Nyheter

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Naturnära panelsystem av halm

2023-03-09
Väggelement

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Rivningsavfall blir cirkulär terrazzo

Behovet av hållbara lösningar och återbruk ökar i byggbranschen. Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en varaktig och innovativ lösning genom att mala ner restavfall från rivningsfastigheter och använder det som ballast i sin terrazzoproduktion, med andra ord cirkulär terrazzo.

MycoMines reningsverk MycoCube tar hjälp av svampar

Svampar som portabla reningsverk

Stingbolaget MycoMine utvecklar MycoCube - portabla reningsverk som med hjälp av svampar bryter ner kolvätebaserat bränslespill, som olja och diesel, och återvinner det till vatten och biomassa. Svampreningsverken kan användas för att behandla förorenat mark-, yt-, sjö- och havsvatten i bland annat raffinaderier, gruvor och industrimarker. Biomassan kan sedan användas i produktionen av pellets eller biobränsle.