Nyheter

Solenergi under hela året

Solenergi under hela året
Euronoms nya solfångare Exosol LBC har vid oberoende tester visat sig ge rekordstort energiutbyte.

       
 

Euronoms nya solfångare, Exosol LBC, ger rekordstort energiutbyte. Solfångaren är också utrustad med hårnålstuber som ska behålla värmeväxlingsfunktionen under hela sin livstid.

Vid tester hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har den nya vakuumrörsolfångaren Exosol LBC nått ett årsutbyte av 829 kilowattimmar per kvadratmeter. Enligt Euronom är detta det största energiutbytet som förekommit för en solfångare i Sverige.


Ger värme även på vintern

Några av anledningarna till de höga värdena ska vara att solfångaren har vakuumisolering och 360 grader absorbationsyta. Detta gör att cirka 80 till 90 procent av den direkta och indirekta solstrålningen kan omvandlas till värme. Något som i sin tur innebär att solen till stor del ska kunna täcka värme- och tappvattenbehovet, även under höst, vinter och vår.

Integreras med värmesystem

Enligt företaget uppnås den bästa energieffekten om solfångaren integreras i husets ordinarie uppvärmningssystem. Men oavsett vilket system som är installerat kan energikostnaderna minskas. Solfångaren finns i tre storlekar för att fungera tillsammans med alla system oavsett behov.

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.