• Nyheter
  • Solcellssystem för tak- och fasadbeklädnad

Nyheter

Solcellssystem för tak- och fasadbeklädnad

SunRoof solcellssystem för tak- och fasadbeklädnad
SunRoof har lanserat ett solcellssystem av tunna, integrerade glas/glas-moduler som kan ersätta traditionell tak- och fasadbeklädnad på villor, flerfamiljsbostäder, kommersiella byggnader, jordbruk, industrier m m.

SunRoof-panelerna utnyttjar hela takytan vilket ger ett skarvlöst utseende som samtidigt skyddar, isolerar och ventilerar huset samt maximerar produceringen av el.

Solpanelerna Almaden SEA C60 består av monocrystallin-paneler klädda med 2 mm termiskt härdat AR-glas på båda sidor med 60 solceller/panel. De 5 mm tunna panelerna har en effekt på 270-310 W. Vid en effekt på 305 W utvinns 18,8 % av solen. 

En inverter konverterar DC till AC till den egna strömförsörjningen och vidarebefordrar överskott vidare ut på elnätet för senare användning eller försäljning som grön el.
SunRoofs IOT-system samlar data om förbrukning och produktion och som sedan visas i en app.

Enligt företaget är taket miljövänligt med mycket låga koldioxidutsläpp och har en helt biologiskt nedbrytbar konstruktion.


Skriven av Helena Bengtsson.

SunRoof solcellssystem
SunRoof solcellssystem
SunRoof solcellsfasader och solcellstak
SunRoof solcellsfasader och solcellstak
SunRoof solcellstak på väderskydd/laddstationer
SunRoof solcellstak på väderskydd/laddstationer

Nyheter

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.