Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Solcellssystem för tak- och fasadbeklädnad

Nyheter

Solcellssystem för tak- och fasadbeklädnad

SunRoof solcellssystem för tak- och fasadbeklädnad
SunRoof har lanserat ett solcellssystem av tunna, integrerade glas/glas-moduler som kan ersätta traditionell tak- och fasadbeklädnad på villor, flerfamiljsbostäder, kommersiella byggnader, jordbruk, industrier m m.

SunRoof-panelerna utnyttjar hela takytan vilket ger ett skarvlöst utseende som samtidigt skyddar, isolerar och ventilerar huset samt maximerar produceringen av el.

Solpanelerna Almaden SEA C60 består av monocrystallin-paneler klädda med 2 mm termiskt härdat AR-glas på båda sidor med 60 solceller/panel. De 5 mm tunna panelerna har en effekt på 270-310 W. Vid en effekt på 305 W utvinns 18,8 % av solen. 

En inverter konverterar DC till AC till den egna strömförsörjningen och vidarebefordrar överskott vidare ut på elnätet för senare användning eller försäljning som grön el.
SunRoofs IOT-system samlar data om förbrukning och produktion och som sedan visas i en app.

Enligt företaget är taket miljövänligt med mycket låga koldioxidutsläpp och har en helt biologiskt nedbrytbar konstruktion.


Skriven av Helena Bengtsson.

SunRoof solcellssystem
SunRoof solcellssystem
SunRoof solcellsfasader och solcellstak
SunRoof solcellsfasader och solcellstak
SunRoof solcellstak på väderskydd/laddstationer
SunRoof solcellstak på väderskydd/laddstationer

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.