Nyheter

Snabbtorkande lim för golvplattor

Snabbtorkande lim för golvplattor
2010-10-26
Bostik lanserar ett snabbtorkande fixeringslim för PVC- och textilplattor. Det vattenburna limmet uppges vara anpassat för både sugande och täta underlag.

 
 

Bostik Fixtac är ett vattenburet fixeringslim för montering av PVC- och textilplattor. Limmet är snabbtorkande när beläggningsmaterialet applicerats.

  

Det vattenbaserade fixeringslimmet Fixtac uppges ha lång monteringstid, men är snabbtorkande då beläggningsmaterial applicerats. Limmet är anpassat för sugande och täta underlag och är avsett för montering av PVC- och textilplattor.

Fäster på flertalet underlag

Leverantören uppger att limmet fäster på de flesta underlag och det är enkelt att tvätta bort med vatten. Om golvbeläggningen senare ska bytas kan plattorna lossas från underlaget utan problem.
Limmet är EC1-godkänt.

 

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.