Nyheter

Snabbtorkande lim för golvplattor

Snabbtorkande lim för golvplattor
Bostik lanserar ett snabbtorkande fixeringslim för PVC- och textilplattor. Det vattenburna limmet uppges vara anpassat för både sugande och täta underlag.

 
 

Bostik Fixtac är ett vattenburet fixeringslim för montering av PVC- och textilplattor. Limmet är snabbtorkande när beläggningsmaterialet applicerats.

  

Det vattenbaserade fixeringslimmet Fixtac uppges ha lång monteringstid, men är snabbtorkande då beläggningsmaterial applicerats. Limmet är anpassat för sugande och täta underlag och är avsett för montering av PVC- och textilplattor.

Fäster på flertalet underlag

Leverantören uppger att limmet fäster på de flesta underlag och det är enkelt att tvätta bort med vatten. Om golvbeläggningen senare ska bytas kan plattorna lossas från underlaget utan problem.
Limmet är EC1-godkänt.

 

 

Nyheter

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.