Nyheter

Snabbtorkande golvavjämningsmassa

weberfloor extra rapid DR är en snabbtorkande golvavjämningsmassa
Webers nya golvavjämningsmassa weberfloor extra rapid DR torkar så snabbt att om den läggs på morgonen så kan den beläggas med tätskikt, klinker eller flytande parkett redan efter lunch.

weberfloor extra rapid DR är en cementbaserad, dammreducerad, självtorkande, och pumpbar avjämningsmassa för nyproduktion och renovering på underlag som exempelvis betong, trä, gipsskiva och keramik samt flytande konstruktioner upp till 10 m² med höga krav på korta ställtider. Härdningstiden innan gångbelastning är endast 2-3 timmar.        

”Den snabba torktiden bidrar till en effektivare bygg- och renoveringsprocess t ex vid mindre arbeten där transportsträckorna är långa samt i prefab-projekt där det är viktigt med korta ställtider”, säger Göran Nyman, Produktchef Golvavjämning på Weber.

Avjämningsmassan är främst avsedd för läggning i tjocka skikt mellan 20-100 mm men kan läggas vid en minimitjocklek ned till 6 mm på lokala punkter. Den är lämplig för både elektrisk och vattenburen golvvärme samt för fallbyggnad. 

Den levereras som torrbruk och vattnet tillsätts på arbetsplatsen. 

weberfloor extra rapid DR är fuktskadestabil samt slagg- och kaseinfri.

Den är registrerad i Basta, rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB och är EPD-verifierad.


Skriven av Helena Bengtsson

Weber snabbtorkande golvavjämningsmassa weberfloor extra rapid DR för nyproduktion och renovering
Weber snabbtorkande golvavjämningsmassa weberfloor extra rapid DR för nyproduktion och renovering
Extra snabbhärdande golvavjämningsmassa - weberfloor extra rapid DR
Extra snabbhärdande golvavjämningsmassa - weberfloor extra rapid DR

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.