Nyheter

Snabbhärdande universalfog

Snabbhärdande universalfog
Byggfog ESS 1 från ESSVE är en praktisk multifog som fäster mot i princip alla byggmaterial. Den underlättar hantverkarnas vardag samtidigt som den minimerar svinn, eftersom färre halvfulla fogpatroner måste slängas.

Universalfogen är perfekt för applikationer inom golv, sanitet, fasad, fönster, karosseri och ventilation. Den är snabbhärdande och helt väderbeständig, vilket möjliggör tätning både inne och ute. Produkten går också att använda som lim, även om den är något mjukare än ett montagelim. 

ESS 1 ger permanent elastisk fogning/tätning mot trä, metall, betong, keramiska material, glas, sten, marmor och flera plaster. Ohärdad produkt kan tas bort med med rengöringsduk och lösningsmedel. Den går att applicera i temperaturer från 5 till 40°C och är övermålningsbar.

Den fungerar utmärkt på byggen som har olika miljöaspekter att ta hänsyn till, eftersom den uppfyller en mängd egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper och är miljöbedömd bland annat enligt ISEGA (livsmedelsnära miljö) och BASTA.

Skrivet av Malena Beijer

ESS 1
ESS 1

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.