• Nyheter
  • Snabbhärdande spackel för avjämning och reparation

Nyheter

Snabbhärdande spackel för avjämning och reparation

Snabbhärdande spackel för avjämning och reparation
Bostik har nyligen lanserat ett snabbhärdande universalhandspackel som är miljöanpassat och fuktskadestabilt. 3050 Fine plus är lämpligt för avjämning, fallbyggnad och reparationer i skikt på upp till 10 mm. Spacklet har fin konsistens, är lättarbetade och ger en slät yta som kan beträdas endast 60 minuter efter avslutat arbete.

3050 Fine Plus finspackel är cementbaserad och är särskilt anpassat för att appliceras på inspacklade eller ingjutna golvvärmeslingor samt även för mindre lagningar av till exempel golv och vägg. Spacklet är anpassad för alla typer av fasta och rena underlag så som betong, klinker, PVC, linoleum och spånskivor. Dessutom är produkten primerfri om underlaget är rent, fast och icke sugande.

För att möta byggbranschens krav på kvalitet och hållbarhet har Bostik utvecklat 3050 Fine Plus till att var fuktskadestabil. Pappersförpackningen är också miljöanpassad och bidrar till enklare återvinningsmöjligheter än till exempel en motsvarande plastförpackning.

Teknisk specifikation
Arbetstemperatur: +10 till +25ºC
Skikttjocklek: 0-10 mm
Användningstid: ca. 15 min. vid +20ºC
Gångbar: 60 min. vid +20ºC
Beläggningsbar: Efter 1-3 tim. Täta beläggningar 6 tim.
Tryckhållfasthet: Över 25 MPa

Bostik är specialiserade inom limningsteknik som tillhandahåller lösningar till byggbranschen, konsumentbranschen och industrin.

Skriven av Jenny Öhlund

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.