• Nyheter
  • Snabbhärdande spackel för avjämning och reparation

Nyheter

Snabbhärdande spackel för avjämning och reparation

Snabbhärdande spackel för avjämning och reparation
Bostik har nyligen lanserat ett snabbhärdande universalhandspackel som är miljöanpassat och fuktskadestabilt. 3050 Fine plus är lämpligt för avjämning, fallbyggnad och reparationer i skikt på upp till 10 mm. Spacklet har fin konsistens, är lättarbetade och ger en slät yta som kan beträdas endast 60 minuter efter avslutat arbete.

3050 Fine Plus finspackel är cementbaserad och är särskilt anpassat för att appliceras på inspacklade eller ingjutna golvvärmeslingor samt även för mindre lagningar av till exempel golv och vägg. Spacklet är anpassad för alla typer av fasta och rena underlag så som betong, klinker, PVC, linoleum och spånskivor. Dessutom är produkten primerfri om underlaget är rent, fast och icke sugande.

För att möta byggbranschens krav på kvalitet och hållbarhet har Bostik utvecklat 3050 Fine Plus till att var fuktskadestabil. Pappersförpackningen är också miljöanpassad och bidrar till enklare återvinningsmöjligheter än till exempel en motsvarande plastförpackning.

Teknisk specifikation
Arbetstemperatur: +10 till +25ºC
Skikttjocklek: 0-10 mm
Användningstid: ca. 15 min. vid +20ºC
Gångbar: 60 min. vid +20ºC
Beläggningsbar: Efter 1-3 tim. Täta beläggningar 6 tim.
Tryckhållfasthet: Över 25 MPa

Bostik är specialiserade inom limningsteknik som tillhandahåller lösningar till byggbranschen, konsumentbranschen och industrin.

Skriven av Jenny Öhlund

Nyheter

Kommunikativ videodörrklocka

Verisure utökar sitt produktsortiment för hemlarm med en smart videodörrklocka - Arlo Video Doorbell - ett digitalt dörröga med en tvåvägs mikrofon och högtalare som gör att man både kan se och tala med den som ringer på dörren även om man inte är hemma.

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av mars.