Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.
  • Nyheter
  • Snabbare rörgenomföring i plattbärlag

Nyheter

Snabbare rörgenomföring i plattbärlag

Snabbare rörgenomföring i plattbärlag
Företaget U-Form presenterar en ny metod för att installera synliga värmestammar i flervåningshus.

        
 

U-form presenterar en metod för installation av värmestammar med hjälp av nya genomföringshylsor och en fixtur som fixerar hylsorna under ingjutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är en metod som är anpassad för plattbärlag och bygger på nya genomföringshylsor och en fixtur som fixerar hylsorna under ingjutning. Genomföringhylsorna ska ge en luft- och ljudtät genomföring som hindrar brandgaser från att spridas. Med en tätslutande rörisolering kan även eventuella vibrationer i rörstammen dämpas mellan våningsplanen.

Enligt företaget ska metoden förkorta arbetstiden för rörmontörer, byggare och målare.

Nyproduktion och renovering

Fixturen är anpassad för nyproduktion med plattbärlag men även för stambyten. Den består av två stålrör som är monterade på en bit formplywood. Rörhylsorna monteras över fixturens stålrör. Sedan för man upp fixturen underifrån mot ursparingen i bjälklaget. Formplywooden kommer då att täta hålet i bjälklaget och fungerar som avformning.

Kan återanvändas
Genomföringshylsorna består av två delar. Det är ett 150 millimeter långt skyddsrör sammanfogat med 200 millimeter rörisolering av cellgummi.

Efter att bjälklaget är gjutet demonteras fixturen och kan återanvändas till nästa genomföring.

 

 

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.