• Nyheter
  • Snabbare rörgenomföring i plattbärlag

Nyheter

Snabbare rörgenomföring i plattbärlag

Snabbare rörgenomföring i plattbärlag
Företaget U-Form presenterar en ny metod för att installera synliga värmestammar i flervåningshus.

        
 

U-form presenterar en metod för installation av värmestammar med hjälp av nya genomföringshylsor och en fixtur som fixerar hylsorna under ingjutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är en metod som är anpassad för plattbärlag och bygger på nya genomföringshylsor och en fixtur som fixerar hylsorna under ingjutning. Genomföringhylsorna ska ge en luft- och ljudtät genomföring som hindrar brandgaser från att spridas. Med en tätslutande rörisolering kan även eventuella vibrationer i rörstammen dämpas mellan våningsplanen.

Enligt företaget ska metoden förkorta arbetstiden för rörmontörer, byggare och målare.

Nyproduktion och renovering

Fixturen är anpassad för nyproduktion med plattbärlag men även för stambyten. Den består av två stålrör som är monterade på en bit formplywood. Rörhylsorna monteras över fixturens stålrör. Sedan för man upp fixturen underifrån mot ursparingen i bjälklaget. Formplywooden kommer då att täta hålet i bjälklaget och fungerar som avformning.

Kan återanvändas
Genomföringshylsorna består av två delar. Det är ett 150 millimeter långt skyddsrör sammanfogat med 200 millimeter rörisolering av cellgummi.

Efter att bjälklaget är gjutet demonteras fixturen och kan återanvändas till nästa genomföring.

 

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.