Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Smarta städer 2017

Smarta städer 2017
Konferensen Smarta städer, som ägde rum på Kistamässan den 22-23 november, är en ny konferens om morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande. Byggkatalogen var där för att ta reda på vad denna utveckling innebär för våra materialleverantörer och vilka nya byggprodukter vi kan förvänta oss i framtiden.

Smarta städer är ett vitt begrepp som beroende på vem man frågar kan innebära olika saker. En undersökning hos konferensens besökare gav svaret att de viktigaste kriterierna för en smart stad är, bland annat, att den ska vara Medborgarvänlig, Hållbar, Uppkopplad, Inkluderande, Tillgänglig, Trygg, Säker och Innovativ.

Regeringens definition av en smart stad är att "i den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer."

Flera av talarna på konferensen lyfte upp ett holistiskt synsätt på den smarta staden och tryckte på vikten av att inte anpassa städerna efter tekniken utan faktiskt att anpassa tekniken efter människorna som ska använda den och som ska bo, arbeta och transportera sig i staden. Boyd Cohen, global expert och forskare inom hållbar utveckling och smarta städer, har tagit fram The Happy Cities Hexagon för smarta städer där medborgaren står i centrum. Boyd menar att en smart stad är en stad som utgår från medborgarnas behov av att må bra och vara lyckliga.

Digital och klimatsmart teknik
Tekniken ger oss redan idag många möjligheter och med den snabba digitala utvecklingen som pågår uppstår frågan om hur vi gör för att använda tekniken på rätt sätt och hur vi gör den öppen, tillgänglig och användarvänlig. Går det att få tekniken att bli självlärande och hur planerar vi städer som håller årtionden framåt utan att veta var den digitala utveckling landar och där vi har klimatmålen som en grundförutsättning.

Ett exempel på ett teknikområde som står under stor utveckling är transporterna, bara under år 2018 kommer fler försök med förarlösa fordon att göras runt om i landet. Flera av talarna pratade om hur förarlösa transporter kommer att förändra våra städer i framtiden med exempelvis färre parkeringsplatser och smalare vägar som ger en säkrare, tystare miljö med möjlighet till att få in fler ekosystemtjänster i form av grönytor och växter samt bygga fler bostäder i staden. Redan idag är det viktigt att bygga in en flexibilitet i staden så att den kan anpassas efter detta framöver.
Vi från Byggkatalogen har sett en markant ökning under senaste året på både utbud och efterfrågan på laddstationer för elbilar, både för bostadsmiljöer och offentliga miljöer. Under nästa vecka kommer vi skriva mer i Byggkatalogens nyhetsflöde om några av dessa leverantörer. 

SDG Index rankar Sverige på första plats över hur landet står sig globalt för att uppnå hållbarhetsmålen. Sverige behöver dock bli bättre på att marknadsföra och sälja våra lösningar och innovationer för smarta städer utomlands för att på så sätt hjälpa andra länder att lättare nå sina klimatmål. Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform för smarta och hållbara städer som IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att driva med stöd från regeringen och Energimyndigheten.
Plattformen samlar svenska lösningar och kunnande inom smarta städer både på en webbplats och i ett Showroom i Hammarby Sjöstad. Webbplatsen omfattar en databas med över 1 100 Cleantech-företag. 

Informationsflödena ökar
I takt med att vårt samhälle har gått från att vara ett oljesamhälle till ett informationssamhälle ställs också högre krav på hur all information lagras och struktureras för att tekniken ska kunna fungera och tolkas smart, vara självlärande, följa livscykeln osv. Med hjälp av t ex BIM kan byggprodukters egenskaper och information kopplas till byggnaden och följa med genom hela livscykeln. För att detta ska vara möjligt ställs det krav på leverantörerna av byggmaterial att faktiskt kunna leverera den information som efterfrågas och att även kunna tillhandahålla transparent information. 

LCA-verktyg
Byggbranschen bidrar till en stor del av klimatutsläppen men har samtidigt också en stor möjlighet att kunna sätt in åtgärder och faktiskt kunna bidra till att vi uppnår klimatmålen. En beräkning som gjorts av Boverket är att det fram till 2025 behöver byggas ungefär 700 000 bostäder, för att kunna bygga dessa behövs också stora mängder byggmaterial. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat ut att ungefär 24 000 000 m3 betong, 32 000 000 m2 gips, 27 000 000 m2 fasadmaterial och 7 000 000 m2 fönster kommer behövas. För att kunna göra en bedömning av byggmaterialens totala miljöpåverkan har IVL tagit fram ett verktyg för livscykelanalyser som ska kunna användas i upphandling, projektering och byggande. Verktyget tas fram utifrån svenska förhållanden och arbetet drivs av offentliga beställare och Miljöbyggnad 3.0.

LCA-verktyget kommer omfatta en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna men med möjlighet att även lägga till företagsspecifika data och EPD-er. Verktyget beräknar olika konstruktioners miljöbelastning enligt LCA-metodik och ska kunna användas, utan hjälp från LCA-expertis, från kravställning till levererad byggnad. Lansering beräknas till sommaren 2018. 

Läs mer på IVL:s webbplats.

Cirkulära materialflöden
En stor del av Sveriges avfall, ungefär en tredjedel, kommer från byggindustrin och för att minska detta behöver vi jobba mer med cirkulära flöden. Varje enskild byggnad kan, istället för att bestå av en samling restprodukter, börja fungera mer som en materialbank och resurs. Lisa Elfström, Vice-VD och marknadschef på Sunda Hus, berättade om ett spännande europeiskt projekt BAMB2020 där man tittar på cirkulär resursanvändning. BAMB står för Buildings as Material Banks, projektet drog igång 1 september 2015 och är planerat att pågå i 3,5 år. 15 företag i sju länder ingår i projektet varav Sunda Hus och Ronneby kommun representerar Sverige.

I projektet föreslås, bland annat, att byggprodukter ska ha en form av digitala pass (Material Passports) som ska innehålla all den information som behövs under produktens hela livscykel. På så sätt ska byggnader kunna användas som materialbanker inom ett område eller i en stad. Materialpassen innehåller den information som behövs för att återanvända produkterna till ett nytt byggprojekt när en byggnad ska rivas istället för att nya produkter ska tillverkas och transporteras dit. I pilotprojektet samlas 300 prototypmaterial i en databas. 

Bamb2020:s webbplats kan du bland mycket annat läsa mer om projektet och Materialpassen.

Skriven av Anna Göth

Smarta städer 2017
Smarta städer 2017
Boyd Cohen, Happy Cities Hexagon
Boyd Cohen, Happy Cities Hexagon

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.