Nyheter

Smart vattensensor

Smart vattensensor
Grohe Sense är en vattensensor som larmar om den känner av vattenläckor, fukt eller vid risk för frysskador. Vattensensorn är batteridriven och enkel att placera där risk för översvämning, fukt och frost förekommer, t ex under vitvaror, i källare och sommarstugor. Vid utlöst larm så piper och blinkar sensorn och skickar ett meddelande via en mobilapp.

Grohe Sense vattensensor kan exempelvis användas för övervakning och larm av vattenläckor och översvämningar under diskmaskiner, diskhoar, tvättmaskiner m m eller för övervakning av översvämningar, fukt och risk för frost i t ex källare och sommarstugor.

Vattensensorn är undertill utrustad med två metallstift som när de kommer i kontakt med vatten skapar en kortslutning som löser ut larmet. Sensorn skickar ett meddelande till användaren via appen GROHE ONDUS, alternativt ett mail beroende på inställning. Den börjar även blinka rött och pipa, larmet piper sedan en timme åt gången varje dygn.

Sensorn registrerar och meddelar också om rumstemperaturen sjunker under 3 °C och risk för frost uppstår.

För att hindra påväxt av mögel i fuktiga miljöer larmar vattensensorn om den relativa luftfuktigheten legat över ett inställt värde i över tre timmar. Den skickar också ett meddelande om luftfuktigheten legat under inställt värde i tre timmar för att undvika ohälsosamt torr luft.

Grohe Sense är enkel att installera och kan utrustas med förlängningssladd vid svårt åtkomliga utrymmen. Batteriet har en förväntad livslängd på 4 år men för övervakning i t ex sommarbostäder som inte besöks regelbundet kan den även kompletteras med en nätanslutning.

Mått
Diameter: 84 mm. Höjd: 35 mm.
Förlängningssladd: Längd: 1,2 m. Diameter 50 mm. Höjd: 10 mm. 

Grohe Sense Guard
Inom kort erbjuder även företaget Grohe Sense Guard, en vattenövervakare som installeras på tappvattenröret och som övervakar förbrukning, registrerar mikroläckor och frostrisk samt stänger av vattentillförseln automatiskt vid ett sprucket rör. Även denna har uppkoppling mot Grohe Ondus-appen.

Skriven av Anna Göth

Grohe Sense lyser rött och piper vid larm
Grohe Sense lyser rött och piper vid larm
Grohe Ondus mobilapp
Grohe Ondus mobilapp
Grohe Sense Guard
Grohe Sense Guard

Nyheter

Nya väggelement med halm

2019-10-11
Skivor

Ekopanely-skivor är stabila skivor som tillverkas av halm. De finns både som enkla skivor och som sandwichmoduler för bärande väggar. Passar särskilt bra i passivhus.

Första Svanenmärkta plastgolvet

Första Svanenmärkta plastgolvet

iD Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv. Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första hand framtaget för offentliga miljöer, t ex förskolor och sjukhus där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.