Nyheter

Smart rening av dagvatten

Smart rening av dagvatten
I takt med att urbaniseringen ökar så blir också andelen hårdgjord yta större, klimatförändringarna bidrar också till kraftigare och mer frekvent nederbörd vilket leder till att belastningen på vårt dagvattensystem ökar. Dagvattnet för med sig sediment och föroreningar som kan slamma igen och försura vattendrag och vid kraftiga skyfall kan översvämningar uppstå om inte dagvattensystemet är rätt anpassat. Uponor har tagit fram Smart Trap, en brunn som renar dagvattnet från föroreningar och sediment men som till skillnad från konventionella sandfångsbrunnar även klarar stora flöden.

Uponor Smart Trap bygger på en enkel konstruktion och är utformad med en perforerad skiljevägg inuti sandfångsbrunnen. Skiljeväggen förhindrar vattnet att virvla runt och dra med sig både gammalt och nytt sediment. Dessutom ökar den filtreringseffekten i brunnen.

Uponor Smart Trap minskar risken för att förorenat sediment ska nå sjöar, dammar och andra vattendrag som annars kan leda till exempelvis övergödning och försurning. Den minskar även risken för att infiltrationssystem, t ex infiltrationskassetter som är ett vanligt sätt att ta hand om dagvatten, sätts igen och förlorar sin funktion.

Brunnen är patenterad och har utvecklats och provats under fyra år av University of Minnesota’s St. Anthony Falls Laboratory i USA. Provningen omfattar brunnens effektivitet, dvs hur effektiv lösningen är på att samla in sediment samt hur väl den förhindrar insamlat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden. Resultaten visar att med Smart Trap samlas mer sediment upp och stannar kvar vid normala vattenflöden. Dessutom ser den till att nästan allt sediment stannar kvar i brunnen istället för att sköljas ut med vattnet vid höga vattenflöden. Fälttester visar att sedimentsfånget, på årsbasis, ökar med 100 procent.

Uponor Smart Trap finns även för montering i befintliga sandfångsbrunnar av både betong och plast för att ge en effektiv rening av sediment och föroreningar även i existerande system. Dessa finns i ett standardsortiment men kan även erhållas specialtillverkade på förfrågan.

Skriven av Anna Göth

Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap i befintlig brunn
Uponor Smart Trap i befintlig brunn

Nyheter

Svensk Byggtjänst uppgraderar webbplatsen

Vi uppgraderar

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.