Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Smart rening av dagvatten

Smart rening av dagvatten
I takt med att urbaniseringen ökar så blir också andelen hårdgjord yta större, klimatförändringarna bidrar också till kraftigare och mer frekvent nederbörd vilket leder till att belastningen på vårt dagvattensystem ökar. Dagvattnet för med sig sediment och föroreningar som kan slamma igen och försura vattendrag och vid kraftiga skyfall kan översvämningar uppstå om inte dagvattensystemet är rätt anpassat. Uponor har tagit fram Smart Trap, en brunn som renar dagvattnet från föroreningar och sediment men som till skillnad från konventionella sandfångsbrunnar även klarar stora flöden.

Uponor Smart Trap bygger på en enkel konstruktion och är utformad med en perforerad skiljevägg inuti sandfångsbrunnen. Skiljeväggen förhindrar vattnet att virvla runt och dra med sig både gammalt och nytt sediment. Dessutom ökar den filtreringseffekten i brunnen.

Uponor Smart Trap minskar risken för att förorenat sediment ska nå sjöar, dammar och andra vattendrag som annars kan leda till exempelvis övergödning och försurning. Den minskar även risken för att infiltrationssystem, t ex infiltrationskassetter som är ett vanligt sätt att ta hand om dagvatten, sätts igen och förlorar sin funktion.

Brunnen är patenterad och har utvecklats och provats under fyra år av University of Minnesota’s St. Anthony Falls Laboratory i USA. Provningen omfattar brunnens effektivitet, dvs hur effektiv lösningen är på att samla in sediment samt hur väl den förhindrar insamlat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden. Resultaten visar att med Smart Trap samlas mer sediment upp och stannar kvar vid normala vattenflöden. Dessutom ser den till att nästan allt sediment stannar kvar i brunnen istället för att sköljas ut med vattnet vid höga vattenflöden. Fälttester visar att sedimentsfånget, på årsbasis, ökar med 100 procent.

Uponor Smart Trap finns även för montering i befintliga sandfångsbrunnar av både betong och plast för att ge en effektiv rening av sediment och föroreningar även i existerande system. Dessa finns i ett standardsortiment men kan även erhållas specialtillverkade på förfrågan.

Skriven av Anna Göth

Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap i befintlig brunn
Uponor Smart Trap i befintlig brunn

Nyheter

Framtidens fjärrmätningssystem i kompakt box

Nordtec Instrument AB gör fjärrmätningssystemet Celsicom Easy Connect känd på den svenska marknaden. Systemet ger full koll på härdningsprocesser i nygjuten betong, att klimatet är optimalt på byggarbetsplatsen och att uttorkningen av vattenskador går som planerat. Boxen installeras snabbt och mätdata skickas på egen frekvens via mobilnät till användarens mobila enhet.

3M™ Speedglas™ - Den första svetshjälmen med välvt glas

Den första svetshjälmen med välvt glas

För att tillgodose både sikt och komfort och samtidigt bibehålla vikten av precisionsarbete har 3M™ utvecklat Speedglas™ svetshjälm G5-02 med det största ADF-synfältet någonsin på marknaden. Hjälmen är tillverkad med Curved Glass-teknik som på ett naturligt sätt följer huvudets form och gynnar det perifera synfältet.

eConnect laddkablar för nordiskt klimat

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.