Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Smart rening av dagvatten

Smart rening av dagvatten
I takt med att urbaniseringen ökar så blir också andelen hårdgjord yta större, klimatförändringarna bidrar också till kraftigare och mer frekvent nederbörd vilket leder till att belastningen på vårt dagvattensystem ökar. Dagvattnet för med sig sediment och föroreningar som kan slamma igen och försura vattendrag och vid kraftiga skyfall kan översvämningar uppstå om inte dagvattensystemet är rätt anpassat. Uponor har tagit fram Smart Trap, en brunn som renar dagvattnet från föroreningar och sediment men som till skillnad från konventionella sandfångsbrunnar även klarar stora flöden.

Uponor Smart Trap bygger på en enkel konstruktion och är utformad med en perforerad skiljevägg inuti sandfångsbrunnen. Skiljeväggen förhindrar vattnet att virvla runt och dra med sig både gammalt och nytt sediment. Dessutom ökar den filtreringseffekten i brunnen.

Uponor Smart Trap minskar risken för att förorenat sediment ska nå sjöar, dammar och andra vattendrag som annars kan leda till exempelvis övergödning och försurning. Den minskar även risken för att infiltrationssystem, t ex infiltrationskassetter som är ett vanligt sätt att ta hand om dagvatten, sätts igen och förlorar sin funktion.

Brunnen är patenterad och har utvecklats och provats under fyra år av University of Minnesota’s St. Anthony Falls Laboratory i USA. Provningen omfattar brunnens effektivitet, dvs hur effektiv lösningen är på att samla in sediment samt hur väl den förhindrar insamlat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden. Resultaten visar att med Smart Trap samlas mer sediment upp och stannar kvar vid normala vattenflöden. Dessutom ser den till att nästan allt sediment stannar kvar i brunnen istället för att sköljas ut med vattnet vid höga vattenflöden. Fälttester visar att sedimentsfånget, på årsbasis, ökar med 100 procent.

Uponor Smart Trap finns även för montering i befintliga sandfångsbrunnar av både betong och plast för att ge en effektiv rening av sediment och föroreningar även i existerande system. Dessa finns i ett standardsortiment men kan även erhållas specialtillverkade på förfrågan.

Skriven av Anna Göth

Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Belastningen på dagvattensystemen har ökat i dagens samhälle
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap
Uponor Smart Trap i befintlig brunn
Uponor Smart Trap i befintlig brunn

Nyheter

Utegym för stadsmiljöer

Smekab Citylife har utökat sin produktportfölj med City Art Gym, ett utegym med träningsredskap utformade som konstnärliga skulpturer. Utegymmet är speciellt anpassat för offentliga miljöer där ett vanligt utegym inte passar eller ryms, t ex i stadsmiljöer, torg, innergårdar eller skolgårdar.

Smarta bänkfläktar i Siemens studioLine-serie

Smarta bänkfläktar i Siemens studioLine-serie

Siemens erbjuder två bänkfläktsystem för sin moderna serie studioLine. InductionAir som byggs in under köksbänken och integreras i matlagningsytan, och downdraftAir som är ett alternativ till den klassiska spisfläkten. Den göms i bänkskivan bakom hällen och trycks fram endast när den behövs.

Betongtakpanna

Betongtakpanna i nytt utförande

BMI Monier har efter flera år av forskning lanserat en helt ny betongtakpanna med lägre vikt, en nättare, modernare profil och ökad hållfasthet. Aerlox betongtakpanna är dessutom utformad för att minska risken för moss- och algpåväxt.

Underhållsfritt utegolv

Lagom till att utesäsongen drar igång har gop utökat sitt produktsortiment med två nya trallbrädor av träkomposit. Woodlon Grande och Deco är tillverkade av 95 % återvunnet material och kan användas för t ex altaner, balkonger, terrasser och runt pooler där man vill ha ett underhållsfritt utegolv.

Ny justerbar underkonstruktion för fasadsystem

Ny justerbar underkonstruktion för fasadsystem

Sto har utvecklat en ny underkonstruktion till sitt fasadsystem StoVentec R som gör det enklare att justera fasadskivorna vid ett ojämnt underlag. Det fungerar lika bra på murverk, betong, trä eller stål. Den nya underkonstruktionen möjliggör även en 160 mm tjock isolering, vilket innebär att byggnaden kan ges god värmeisolering.