Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Smart pumpsystem för avloppsvatten

Nyheter

Smart pumpsystem för avloppsvatten

Flygt Concertor från Xylem
2016-11-25
Företaget Xylem har utvecklat avloppspumpningen till en ny nivå. Flygt Concertor™ innebär ett innovativt genombrott då pumpsystemet känner av de omgivande driftsförhållandena och anpassar prestanda i realtid, samtidigt som viktig driftsinformation blir tillgänglig.

Flygt Concertor är ett flexibelt, skalbart system som går att uppgradera efter behov. Fördelarna med Flygt Concertor resulterar i att hela pumpprocessen förenklas, från valet av pump till installation, driftsättning och övervakning. Concertor kan känna av vilken miljö den arbetar i och vilken belastning den är utsatt för och anpassar sina prestanda i realtid för att uppfylla optimeringsmål. Genom att samla in och analysera relevanta data kan pumpsystemet fatta smarta beslut om hur det körs och vilken relevant feedback det ska ge.

Flygt Concertor är lämplig för användning med avloppspumpar i intervallet 2,2 till 7,3 kilowatt och har en systemutformning som kombinerar IE4-motorns verkningsgrad, N-hydraulik, integrerad kraftelektronik och intelligent styrning. Funktionerna är utformade för att arbeta samstämt, vilket medför att pumpningsprestandan optimeras och driftskostnaden sjunker. Varvtalsområdet är 500-3600 rpm. Utloppsstorlekar 80, 100, 150 mm.

Fältstudier som utförts runt om i världen bekräftar att betydande förbättringar kan uppnås med Flygt Concertor.

- Pumparna är utrustade med Xylems patenterade energisparfunktion som automatiskt säkerställer att pumparna alltid kör på sin mest effektiva driftpunkt.

- Flygt Concertor ställer in sig själv eller kan justeras för att passa varierande förutsättningar – utan byte av pumphjulsdiameter eller motorstorlek.

- En inbyggd pumprensningsfunktion tillsammans med en patenterad adaptiv N-teknik upptäcker och löser upp igensättningar av större föremål.

- Concertors systemarkitektur resulterar i kompakta apparatskåp

Detta leder till energibesparingar, minskat inventarieförråd, minskade slamsugningskostnader och minskad skåpstorlek.

Skriven av Harald Holm

Kompakt apparatskåp
Kompakt apparatskåp
Concertors kompakta IE4-motor
Concertors kompakta IE4-motor
Flygt Concertor
Flygt Concertor

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.