• Nyheter
  • Smart och elegant handtag för elektronisk styrkontroll av dörrar

Nyheter

Smart och elegant handtag för elektronisk styrkontroll av dörrar

Scantron EvoLock
Scantrons offline läsare EvoLock® är ett smart och elegant handtag med integrerad MIFARE läsare, som används till elektronisk styrkontroll av dörrar. Man får snabb och enkel passage genom att hålla förprogrammerade brickor och kort framför avläsningsfältet. Handtagets utformning och design, skapar en utrymmessnål lösning och är en del av Scantrons FlexAir® passerkontrollsystem med ledningsfria offline läsare.

All elektronik, mekaniska delar, LED signal och adapter har byggts in i minimalt utrymme inne i handtaget, vilket skapar en snygg och komplett lösning, som inte kräver extra kablage eller strömförsörjning. Designen är stilren och elegant men på samma gång är EvoLock i rostfritt stål ytterst robust och därför en bra lösning för dörrar med stor trafik.

EvoLock® har en enkel och stilfull design i rostfritt stål som passar bra in i moderna hem och företag och ger snabb passage till lägenhetsdörrar, kontorslokaler, hotellrum m m. Att välja ett handtag med läsare, skapar en säker och robust lösning för dörrar med mycket trafik. EvoLock® lämpar sig till inomhus montering, och kan fås som både höger- och vänster vänd. Handtaget passar till skandinaviska dörrar eller DIN profil-cylindrar.

Ett optimalt användande av batterierna uppnås genom att EvoLock har utrustats med Battery Saving Technologi (BST). EvoLock® har också en vilofunktion, som gör att läsaren går i viloläge när den inte är aktiv, vilket sparar ytterligare på batteriernas livslängd.

En passerbricka som hålls framför avläsningsfältet utlöser låsmekanismen. Dörren öppnas då handtaget trycks ned. LED signalen på handtagets läsare lyser med grönt eller rött ljus för att indikera, att brickans tillträdesrättigheter antingen har godkänts eller avvisats, när dessa scannas. Brickor och kort kan programmeras så att de ges rättigheter till vilka dörrar och också under vilken tid en person har tillträde.

Till EvoLock används ett 3V batteri av typ CR 123A som beräknas ha en livslängd av upp till 9,3 år. Batteriet byts från utsidan med ett batteriverktyg. Handtaget kan fås som höger- eller vänstervänt och har en längd på 140 mm och ett djup på 63 mm. Handtagets diameter är 22 mm. EvoLock är förberedd för för skandinaviska dörrar eller DIN profil-cylinder. Integrerad LED-signal på handtagets läsare. Monteras snabbt utan ledningar och specialverktyg.

Skriven av Harald Holm

Inpasseringsbrickor
Inpasseringsbrickor
Läsare
Läsare
Passerbricka framför läsfältet
Passerbricka framför läsfältet

Nyheter

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.