Nyheter

Småhuspriser planar ut

Småhuspriser planar ut
Småhuspriserna är fortsatt högre jämfört med förra året, men ökningen har planat ut. Enligt affärskonsulterna Navet var genomsnittspriset för en såld villa ca 12 procent högre under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Jämförs de senaste sex månaderna med föregående halvårsperiod är ökningen endast 1,8 procent.

De senaste tre månaderna har priserna i princip stått stilla, men under perioden januari till juni i år var ökningen 4 procent. Det kan jämföras med prisökningen under första halvåret 2021, som var 10 procent.

Att prisökningen nu planar ut är inte konstigt enligt Navet. Stigande räntor, inflation och den negativa utvecklingen på börsen gräver hål i hushållens plånböcker och minskar betalningsförmågan. De kraftigt stigande energipriserna gör det också dyrare att bo och påverkar bankernas utlåningsvilja, när driftkostnaden räknas in i boendekalkylen.

Källa: Navet AB

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.