• Nyheter
  • Småhusbyggandet planar ut enligt Industrifakta

Nyheter

Småhusbyggandet planar ut enligt Industrifakta

Småhusbyggandet planar ut enligt Industrifakta
Industrifakta väntar sig en inbromsning för småhusbyggandet de närmaste åren och en av orsakerna är urbaniseringen.

I sin senaste konjunkturrapport väntar sig Industrifakta att det påbörjade småhusbyggandet planar ut kring en produktion av 10 000 småhus per år 2016-2017, samtidigt som nyproduktionen av flerbostadshus ser ut att fortsätta att växa under samma period. Dels är det de ekonomiska förutsättningarna för att köpa bostad som kan försämras genom olika politiska åtstramningsåtgärder och ett slut på de stora räntesänkningarna, dels är det mer långsiktigt strukturella förändringar som kan gynna byggandet av flerbostadshus framför småhus.

Urbaniseringen, köpkraften hos de som söker bostad och kommunernas prioriteringar är sådana faktorer. Inflyttningen till storstäder och en vilja att förtäta våra städer i kombination med en brist på mark, innebär sannolikt att kommunerna prioriterar flerbostadshus i detaljplanerna, för att genom högre exploateringsgrad ha större möjlighet att klara bostadsförsörjningen.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Byggskivor av återvunna förpackningar

2021-10-22
Kompositskivor

Recomas byggskivor är helt tillverkade av återvunna kompositförpackningar där enbart värme och tryck används vid tillverkningsprocessen. Skivorna finns i tre olika utföranden för användning i t ex innerväggar, tak, fasader och möbelindustrin.

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.