Nyheter

Skyddsfolie för avlopp

Unidrain skyddsfolie för avlopp
2021-10-29
Unidrain har tagit fram en ny folie avsedd att skydda avloppet under installationen från exempelvis betongrester, murbruk, kakelskärvor eller annat som kan hamna i avloppet under installationen. Folien är även märkt med en informativ beskrivning av hur installationen av avloppet ska utföras.

Den nyutvecklade folien skyddar avloppet samtidigt som den hjälper montören att installera avloppet på rätt sätt.

Montören av avloppet lägger plastfolien över avloppet efter avslutat arbete varpå muraren kan gjuta golv och lägga plattor. Folien förseglar avloppet och förhindrar att smuts, murbruk eller kakelskärvor faller ner i avloppet. Efter avslutat arbete tas folien bort.

Folien har även en tryckt illustration som steg för steg beskriver hur en korrekt installation av avloppet ska gå till.

Unidrains folie medföljer som standard alla linjeavlopp tillsammans med en rengöringsservett som används för att avfetta avloppsrännan innan applicering av våtrumsmembranet.

Skriven av Anna Göth

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!