Nyheter

Skum för brandsäkra tätningar

Skum för brandsäkra tätningar
Hilti lanserar brandskyddsskummet CP660 som är typgodkänt för tätning av ett flertal olika genomföringar för el och vvs.

      
 Med Hiltis nya brandskyddsskum CP660 kan man täta genomföringar med brandklass upp till EI 120.

Tätningsskummet CP660 innehåller en speciell typ av grafit som expanderar då den utsätts för brand. Skummet kan därför användas för tätning av olika typer av brännbara genomföringar av kablar eller plaströr. Enligt Hilti ska produkten vara särskilt lämplig för tätning av små till mellanstora öppningar med genomgående kablar eller kabelstegar i väggar eller bjälklag.

Enbart skum räcker

Med hjälp av skummet ska det gå snabbt och enkelt att göra en komplett tätning, eftersom inga övriga produkter behövs. Skummet expanderar till sex gånger sin ursprungliga volym och härdar sedan fullt ut på tio minuter. Efter härdningen är skummet fortfarande flexibelt vilket gör det enklare att komplettera i efterhand.
Produkten är typgodkänd med brandklassning upp till EI 120.

 

 

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.