Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Skruvpålar ger snabb grund

Skruvpålar ger snabb grund
Grundläggning med skruvpålar ska ge ett enkelt och snabbt alternativ till plintgrunder eller traditionell pålning.

  
 
 
 

Skruvpålar är ett snabbt alternativ till traditionell grundläggning. Pålarna kan drivas ner manuellt eller med maskin.

  

Företaget Alfabryggan AB utökar sitt sortiment med skruvpålar av varmförzinkat stål. Enligt företaget är skruvpålning ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att göra en grund för många slags byggnader. Metoden uppges kunna ersätta både traditionell pålning, plintgrunder och andra typer av betonggrunder.

Skruvas till frostfritt djup
Genom skruvens utformning drivs skruvpålarna snabbt ner till full bärighet på frostfritt djup. I sortimentet finns både mindre skruvpålar för manuell montering och grövre skruvpålar som drivs ner maskinellt. Pålar för manuell neddrivning finns i längder från 1 150 till 3 150 millimeter, och maskinellt monterbara upp till 6 000 millimeter.

Kan återanvändas
Installationen uppges vara tyst, ren och snabb, och ska inte heller medföra åverkan på omkringliggande miljö. Skruvpålarna kan även skruvas upp och återanvändas vilket gör att de även lämpar sig för tillfälliga byggnader.

Många användningsområden
Exempel på skruvpålarnas användningsområden är bryggor, staket, plank, återvinningsstationer, bullerplank, terrasser, trappor, hus, motorvärmarstolpar, skyltar och broar.

 

Filmklipp med skruvpålning.

 

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.