Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Skruvpålar ger snabb grund

Skruvpålar ger snabb grund
Grundläggning med skruvpålar ska ge ett enkelt och snabbt alternativ till plintgrunder eller traditionell pålning.

  
 
 
 

Skruvpålar är ett snabbt alternativ till traditionell grundläggning. Pålarna kan drivas ner manuellt eller med maskin.

  

Företaget Alfabryggan AB utökar sitt sortiment med skruvpålar av varmförzinkat stål. Enligt företaget är skruvpålning ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att göra en grund för många slags byggnader. Metoden uppges kunna ersätta både traditionell pålning, plintgrunder och andra typer av betonggrunder.

Skruvas till frostfritt djup
Genom skruvens utformning drivs skruvpålarna snabbt ner till full bärighet på frostfritt djup. I sortimentet finns både mindre skruvpålar för manuell montering och grövre skruvpålar som drivs ner maskinellt. Pålar för manuell neddrivning finns i längder från 1 150 till 3 150 millimeter, och maskinellt monterbara upp till 6 000 millimeter.

Kan återanvändas
Installationen uppges vara tyst, ren och snabb, och ska inte heller medföra åverkan på omkringliggande miljö. Skruvpålarna kan även skruvas upp och återanvändas vilket gör att de även lämpar sig för tillfälliga byggnader.

Många användningsområden
Exempel på skruvpålarnas användningsområden är bryggor, staket, plank, återvinningsstationer, bullerplank, terrasser, trappor, hus, motorvärmarstolpar, skyltar och broar.

 

Filmklipp med skruvpålning.

 

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.