Nyheter

Skruvpålar ger snabb grund

Skruvpålar ger snabb grund
Grundläggning med skruvpålar ska ge ett enkelt och snabbt alternativ till plintgrunder eller traditionell pålning.

  
 
 
 

Skruvpålar är ett snabbt alternativ till traditionell grundläggning. Pålarna kan drivas ner manuellt eller med maskin.

  

Företaget Alfabryggan AB utökar sitt sortiment med skruvpålar av varmförzinkat stål. Enligt företaget är skruvpålning ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att göra en grund för många slags byggnader. Metoden uppges kunna ersätta både traditionell pålning, plintgrunder och andra typer av betonggrunder.

Skruvas till frostfritt djup
Genom skruvens utformning drivs skruvpålarna snabbt ner till full bärighet på frostfritt djup. I sortimentet finns både mindre skruvpålar för manuell montering och grövre skruvpålar som drivs ner maskinellt. Pålar för manuell neddrivning finns i längder från 1 150 till 3 150 millimeter, och maskinellt monterbara upp till 6 000 millimeter.

Kan återanvändas
Installationen uppges vara tyst, ren och snabb, och ska inte heller medföra åverkan på omkringliggande miljö. Skruvpålarna kan även skruvas upp och återanvändas vilket gör att de även lämpar sig för tillfälliga byggnader.

Många användningsområden
Exempel på skruvpålarnas användningsområden är bryggor, staket, plank, återvinningsstationer, bullerplank, terrasser, trappor, hus, motorvärmarstolpar, skyltar och broar.

 

Filmklipp med skruvpålning.

 

Nyheter

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.