• Nyheter
  • Skottsäker vägg som monteras med pistol

Nyheter

Skottsäker vägg som monteras med pistol

Nail It Safety Skottsäker lättvägg monteras med pistol
2022-10-06
Knauf Danogips lanserar sin nya patenterade produkt Nail It Safety Skottsäker – en skottsäker lättvägg med samma motståndskraftiga resultat som tegel, plåt och betong. Byggsystemet kan monteras både i befintliga och nya byggnader och lokaler.

I och med att säkerhetskraven har ökat inom såväl offentlig som privat sektor, efterfrågar nu bland annat ambassader, skolor, kommersiella byggnader och bostadshus en högre säkerhet mot attentat.

Nail It Safety är en lättmonterad och skottsäker vägg som består av två lager FHB-gipsskivor och ett lager Ultra Board på fram- och baksida. Skivorna monteras med not och spont, vilket innebär att det inte blir några skarvar över reglarna. Monteringssystemet är enkelt eftersom det spikas till stommen med spik- och dyckertpistol utan krav på limning. 

– Vid en skjutning går kulan genom första skivlagret, men faller sedan ner i luftrummet mellan de två lagren, utan att perforera det bakre skivlagret. Gipsskivorna kan även monteras som både väggar och tak för att skapa ett skyddsrum, förklarar Camilla Lidgren, teknisk chef på Knauf Danogips i Åhus.

– Det har tagit nästan två år att få fram vår patenterade produkt, ett halvår att bara hitta rätt sorts spik. Det har varit en rolig resa och vi är stolta över att nu kunna introducera den första skottsäkra lättväggen på marknaden, säger Camilla Lidgren ytterligare.

Nail It Safety Skottsäker vägg kan anpassas för att uppnå skottsäkerhetsklasser FB4, FB5 och FB6. 

Produkten har genomgått noggrann testning via RISE.

Systemkomponenter i Nail It Safety Skottsäker vägg:
Förstärkningsskena FSK
Förstärkningsskena Polyeten FSKP
Förstärkningsregel FR
Golvfibergips GIFAfloor FHB 28 mm
Ultra Board gipsskiva 12,5 mm
Polyetenduk 4 mm PD
Spikpistol (Högtryckluft: 20–25 bar)
Dyckertpistol
Stålspik (FAP50V5 16o 2,5 mm x 50 mm)
Ståldyckert (ST F15 1,8 mm x 25 mm)

Byggsystemet Nail It Safety finns även i inbrottskyddad utformning - Nail It Safety – Inbrottsskydd i skyddsklass 1, 2 och 3.

Nail It Safety i skottsäkerhetsklasser FB4, FB5 och FB6
Nail It Safety i skottsäkerhetsklasser FB4, FB5 och FB6
Montering med spikpistol och dyckertpistol
Montering med spikpistol och dyckertpistol
Färdigmonterad Nail It Safety Skottsäker vägg
Färdigmonterad Nail It Safety Skottsäker vägg

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.