• Nyheter
  • Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Nyheter

Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Skogstorpsskolan, Kumla. Foto Anders Wester
En kraftig ökning av skolbyggandet visas i Industrifaktas senaste konjunkturrapport

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som visar utvecklingen för Sveriges byggmarknad, tillsammans med läget i ekonomin och på fastighetsmarknaden, kan man notera en kraftig ökning av skolbyggandet i landet. Medan de totala husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor visar en vikande tendens, går skolbyggandet mot nya höjder enligt rapporten. Industrifakta redovisar att skolbyggandet har haft en positivt tillväxt under flera år och 2016 ökade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med över 40 procent. Baserat på första halvårets utfall, tyder det mesta på att investeringarna kommer att öka ytterligare i år. Det är också tydligt att det är nybyggandet som svarar för det mesta av investeringarna. Mer än 60 procent av investeringarna hamnade i något av de tre storstadslänen under första halvåret i år, vilket är en markant ökning jämfört med hur det såg ut under helåret 2016. Enligt Industrifakta är det en effekt av den kraftiga befolkningsökningen i våra större städer, som inte minst märks i form av ökat bostadsbyggande i dessa län.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.