Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Nyheter

Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Skogstorpsskolan, Kumla. Foto Anders Wester
En kraftig ökning av skolbyggandet visas i Industrifaktas senaste konjunkturrapport

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som visar utvecklingen för Sveriges byggmarknad, tillsammans med läget i ekonomin och på fastighetsmarknaden, kan man notera en kraftig ökning av skolbyggandet i landet. Medan de totala husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor visar en vikande tendens, går skolbyggandet mot nya höjder enligt rapporten. Industrifakta redovisar att skolbyggandet har haft en positivt tillväxt under flera år och 2016 ökade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med över 40 procent. Baserat på första halvårets utfall, tyder det mesta på att investeringarna kommer att öka ytterligare i år. Det är också tydligt att det är nybyggandet som svarar för det mesta av investeringarna. Mer än 60 procent av investeringarna hamnade i något av de tre storstadslänen under första halvåret i år, vilket är en markant ökning jämfört med hur det såg ut under helåret 2016. Enligt Industrifakta är det en effekt av den kraftiga befolkningsökningen i våra större städer, som inte minst märks i form av ökat bostadsbyggande i dessa län.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.