• Nyheter
  • Skogsbaserad absorbent renar vatten och luft från olja och bakterier

Nyheter

Skogsbaserad absorbent renar vatten och luft från olja och bakterier

Biosorbe är en cellulosabaserad absorbent som renar vatten och luft
Biosorbe AB är ett svenskt miljöteknikföretag som tillsammans med KTH har utvecklat ett patenterat, cellulosabaserat material avsett för hållbar absorption av kolväten i luft, mark och vatten. Produkten heter Biosorbe och kan ersätta dagens plast- och oljebaserade alternativ.

Biosorbe är en bearbetad pappersmassa som kan suga upp mer än 10 gånger sin egen vikt. Massan kombinerar cellulosa med ett antal naturliga komponenter som gör den hydrofobisk och flyter på vatten samtidigt som den suger upp opolära ämnen som exempelvis bränslen, syntetiska och vegetabiliska oljor/fetter och håller dem kvar i materialet. 

Produkten kan användas i både våta och torra miljöer och när den används på land är den inte känslig för regn. Den är mångsidig och kan användas bland annat som bulk, membran, filter och oljebommar beroende på utsläppets art och placering.

Massan har en låg egenvikt vilket gör den lätt att transportera, sprida på utsläppsplatsen och samla upp.

Biosorbe kan efter användning användas som bränsle i fjärrvärmeverk.

Biosorbe AB var finalister i den internationella innovationstävlingen What Wood You Do 2020 arrangerad av Paper Province.

Biosorbe som bulk vid sanering av utsläpp i gatumiljö
Biosorbe som bulk vid sanering av utsläpp i gatumiljö
Biosorbe som oljebom vid oljesanering i vatten
Biosorbe som oljebom vid oljesanering i vatten
Biosorbe som filterkuddar vid utsläpp eller läckage i industri
Biosorbe som filterkuddar vid utsläpp eller läckage i industri
Biosorbe som bulk i förpackning
Biosorbe som bulk i förpackning

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.