• Nyheter
  • Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg

Nyheter

Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg

Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg
Europrofil lanserar en ny fixtur för montering av skivor i ytterväggar. Fixturen är en H-profil av plast som ska vara enkel att montera och ge tätare skarvar.

    
 

Europrofils nya montageprofil för ytterväggar ska ge tätare skarvar

mellan väggskivorna och dessutom

mellan skiva och regelstomme.

 

 

 

Skivfixturen är en H-profil som är tillverkad av strängsprutad PVC.

 

 

Från Europrofil kommer en ny patentsökt fixtur för montering av skivor i ytterväggar. Fixturen är en H-profil av plast som monteras mot regelstommen med den dubbelhäftande tejp som finns på profilens bakre fläns. Dessutom limmas fixturen fast i underlaget genom att lim tillåts komma ut ur profilen genom stansade hål på profilens baksida. Vid montering av skivorna tätas skarven med fixturens profilkropp och det applicerade limmet.

Täta skarvar
Enligt Europrofil kan man med väggskivor monterade i H-profilen undvika glipor mellan skivskarvar och stomme. Med limning i stället för skruvning kan man dessutom helt slippa skruvskador på skivorna.
Företaget uppger även att en limmad skiva blir minst dubbelt så starkt förankrad som en konventionellt skruvad skiva.

Kräver speciallim
Enligt Europrofil ställs stora krav på det lim som ska användas, både vad gäller styrka och montagehastighet. Därför har man utvecklat det vattenbaserade silikatlimmet Magna, som ska klara kraven. Limmet uppges även vara åldersbeständigt i denna applikation och montageprofilen skyddar det mot UV-ljus.  

Mera om montering med lim
MaterialForum har tidigare skrivit om Europrofils metod för montering av skivor på stålstomme med hjälp av lim och magnetlister. Länk till artikeln.

 

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.

Toniton x Kakelspecialisten

2020-11-23
Kakel

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.