• Nyheter
  • Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg

Nyheter

Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg

Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg
Europrofil lanserar en ny fixtur för montering av skivor i ytterväggar. Fixturen är en H-profil av plast som ska vara enkel att montera och ge tätare skarvar.

    
 

Europrofils nya montageprofil för ytterväggar ska ge tätare skarvar

mellan väggskivorna och dessutom

mellan skiva och regelstomme.

 

 

 

Skivfixturen är en H-profil som är tillverkad av strängsprutad PVC.

 

 

Från Europrofil kommer en ny patentsökt fixtur för montering av skivor i ytterväggar. Fixturen är en H-profil av plast som monteras mot regelstommen med den dubbelhäftande tejp som finns på profilens bakre fläns. Dessutom limmas fixturen fast i underlaget genom att lim tillåts komma ut ur profilen genom stansade hål på profilens baksida. Vid montering av skivorna tätas skarven med fixturens profilkropp och det applicerade limmet.

Täta skarvar
Enligt Europrofil kan man med väggskivor monterade i H-profilen undvika glipor mellan skivskarvar och stomme. Med limning i stället för skruvning kan man dessutom helt slippa skruvskador på skivorna.
Företaget uppger även att en limmad skiva blir minst dubbelt så starkt förankrad som en konventionellt skruvad skiva.

Kräver speciallim
Enligt Europrofil ställs stora krav på det lim som ska användas, både vad gäller styrka och montagehastighet. Därför har man utvecklat det vattenbaserade silikatlimmet Magna, som ska klara kraven. Limmet uppges även vara åldersbeständigt i denna applikation och montageprofilen skyddar det mot UV-ljus.  

Mera om montering med lim
MaterialForum har tidigare skrivit om Europrofils metod för montering av skivor på stålstomme med hjälp av lim och magnetlister. Länk till artikeln.

 

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.