För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg

Nyheter

Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg

Skivfixtur tätar skarvar i yttervägg
Europrofil lanserar en ny fixtur för montering av skivor i ytterväggar. Fixturen är en H-profil av plast som ska vara enkel att montera och ge tätare skarvar.

    
 

Europrofils nya montageprofil för ytterväggar ska ge tätare skarvar

mellan väggskivorna och dessutom

mellan skiva och regelstomme.

 

 

 

Skivfixturen är en H-profil som är tillverkad av strängsprutad PVC.

 

 

Från Europrofil kommer en ny patentsökt fixtur för montering av skivor i ytterväggar. Fixturen är en H-profil av plast som monteras mot regelstommen med den dubbelhäftande tejp som finns på profilens bakre fläns. Dessutom limmas fixturen fast i underlaget genom att lim tillåts komma ut ur profilen genom stansade hål på profilens baksida. Vid montering av skivorna tätas skarven med fixturens profilkropp och det applicerade limmet.

Täta skarvar
Enligt Europrofil kan man med väggskivor monterade i H-profilen undvika glipor mellan skivskarvar och stomme. Med limning i stället för skruvning kan man dessutom helt slippa skruvskador på skivorna.
Företaget uppger även att en limmad skiva blir minst dubbelt så starkt förankrad som en konventionellt skruvad skiva.

Kräver speciallim
Enligt Europrofil ställs stora krav på det lim som ska användas, både vad gäller styrka och montagehastighet. Därför har man utvecklat det vattenbaserade silikatlimmet Magna, som ska klara kraven. Limmet uppges även vara åldersbeständigt i denna applikation och montageprofilen skyddar det mot UV-ljus.  

Mera om montering med lim
MaterialForum har tidigare skrivit om Europrofils metod för montering av skivor på stålstomme med hjälp av lim och magnetlister. Länk till artikeln.

 

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.