• Nyheter
  • Sjunkande volymer för privata lokaler

Nyheter

Sjunkande volymer för privata lokaler

Sjunkande volymer för privata lokaler
Den påbörjade husbyggnadsvolymen av privata lokaler har minskat under första halvåret i år jämfört med samma period förra året enligt Navet Analytics kommande konjunkturrapport för Sverige Byggmarknad.

I rapporten framgår det att både nybyggnad och ombyggnad har minskat avsevärt. Totalt sett uppgick nedgången till knappt 30 procent för de inledande sex månaderna, dock kommer vi från relativt höga investeringsnivåer 2019. Nedgången kan vara en rekyl från dessa liksom en effekt av Coronapandemin samt en ökad osäkerhet i takt med att konjunkturen tappar fart.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.