• Nyheter
  • Sjunkande volym av offentligt byggande

Nyheter

Sjunkande volym av offentligt byggande

INGEN BILD
Ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentligt byggande minskade under första kvartalet i år. Däremot ökade volymerna inom skola och utbildning, visar konjunkturrapport från Industrifakta.

Under 2008 påbörjades ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor till ett värde av närmare 40 miljarder kronor enligt Industrifaktas konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Under första kvartalet i år har det påbörjats offentliga projekt för knappt 8 miljarder. Utfallet visar en minskning med drygt 10 procent jämfört med samma period 2008.

Skola och utbildning ökar

Samtidigt som det skedde en nedgång av det offentliga byggandet på bred front, visade det sig att ny- och ombyggnadsvolymen inom skola och utbildning under första kvartalet ökade med drygt 60 procent.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/pdfer/marknadstrender_bygg_a.pdf

Nyheter

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.