Nyheter

Självrengörande fettavskiljare

Självrengörande fettavskiljare
Fettavskiljaren Grease Shield är avsedd för livsmedelshantering och lanseras som den enda självrengörande avskiljaren på marknaden.

 
 Grease Shield är en luktfri och självrengörande fettavskiljare som är avsedd för livsmedelshantering.
  

Fettavskiljaren Grease Shield är avsedd att användas inom livsmedelshantering på restauranger, slakterier och bagerier. Avskiljaren uppges vara luktfri och den enda på marknaden som är självrengörande. Vid rengöringen används inga kemikalier. Istället återanvänds det renade vattnet.

Klarar enzymer

Fettavskiljaren klarar att avskilja enzymer och vattenlösligt fett. Den kan exempelvis separera fett och matrester från diskbänkar och maskiner. Avskiljaren finns i flera varianter för olika typer av livsmedelshantering.

 

 

 

 

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.