Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Självrengörande fettavskiljare

Självrengörande fettavskiljare
Fettavskiljaren Grease Shield är avsedd för livsmedelshantering och lanseras som den enda självrengörande avskiljaren på marknaden.

 
 Grease Shield är en luktfri och självrengörande fettavskiljare som är avsedd för livsmedelshantering.
  

Fettavskiljaren Grease Shield är avsedd att användas inom livsmedelshantering på restauranger, slakterier och bagerier. Avskiljaren uppges vara luktfri och den enda på marknaden som är självrengörande. Vid rengöringen används inga kemikalier. Istället återanvänds det renade vattnet.

Klarar enzymer

Fettavskiljaren klarar att avskilja enzymer och vattenlösligt fett. Den kan exempelvis separera fett och matrester från diskbänkar och maskiner. Avskiljaren finns i flera varianter för olika typer av livsmedelshantering.

 

 

 

 

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.