Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Självnivellerande och stabil betong

Nyheter

Självnivellerande och stabil betong

Självnivellerande och stabil betong
Kemiföretaget BASF har utvecklat en självnivellerande betong som är extremt lättflytande, men samtidigt motståndskraftig mot separation.

 
 

Provgjutning med Smart Dynamic Construction, SDC, visar att betongen är självnivellerande och att gjutningen kan göras utan vibrering.

 

 

 

Den självnivellerande betongen, som fått namnet Smart Dynamic Construction, SDC , tillverkas med samma produktionsmetoder som vanlig standardbetong. Men SDC är betydligt mer lättflytande och betongen flyter ut helt utan vibrering. Att jämföra med självkompakterande betong, SKB, som visserligen är mycket lättflytande men ändå kräver en del arbete för att fylla ut formen. SKB tenderar också att separera, vilket SDC inte gör.
– Jämfört med normal självkompakterande betong har vi lyckats åstadkomma en produkt som är betydligt stabilare, trots de minskade mängderna av filler och finmaterial, säger Håkan Nykvist, försäljningschef på BASF.


Enklare gjutning
Enligt BASF är gjutningen tillräckligt enkel för att kunna skötas av endast en person och därmed minska arbetstiden med upp till 40 procent. Dessutom blir det möjligt att öka utläggningshastigheten med upp till fem gånger.

Tillsatsmedel ger egenskaperna
Receptet som ger de förbättrade egenskaperna består av tillsatsmedel i form av en så kallad superplasticerare, Glenium, och stabilisatorn Rheomatrix.
Superplasticeraren är avsedd att åstadkomma ökad smidighet och arbetbarhet hos betongen. Sättmåttet ökar och ger en mer lättflytande betong vid oförändrad vattenhalt.
Stabilisatorn Rheomatrix, som är en blandning av vattenlösliga polymerer, ger betongen en viskositet som gör den både lättflytande och motståndskraftig mot separation.

Mindre finmaterial ger lägre pris
Tack vare stabilisatorn kan mängden filler och finmaterial hållas ner, vilket gör att SDC inte blir mer än cirka 5–7 procent dyrare än vanlig husbetong. Att jämföra med SKB som är över 30 procent dyrare.
Den minskade mängden finmaterial ger också miljövinster, eftersom tillverkningen av finmaterial som cement och kalk orsakar stora utsläpp av koldioxid.
– Den självnivellerande betongen kan göras till en betydligt lägre kostnad än vanlig själkompakterande betong. Dessutom blir ju miljöbelastningen mindre med minskad cementhalt, säger Håkan Nykvist.

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.