• Nyheter
  • Självnivellerande och stabil betong

Nyheter

Självnivellerande och stabil betong

Självnivellerande och stabil betong
Kemiföretaget BASF har utvecklat en självnivellerande betong som är extremt lättflytande, men samtidigt motståndskraftig mot separation.

 
 

Provgjutning med Smart Dynamic Construction, SDC, visar att betongen är självnivellerande och att gjutningen kan göras utan vibrering.

 

 

 

Den självnivellerande betongen, som fått namnet Smart Dynamic Construction, SDC , tillverkas med samma produktionsmetoder som vanlig standardbetong. Men SDC är betydligt mer lättflytande och betongen flyter ut helt utan vibrering. Att jämföra med självkompakterande betong, SKB, som visserligen är mycket lättflytande men ändå kräver en del arbete för att fylla ut formen. SKB tenderar också att separera, vilket SDC inte gör.
– Jämfört med normal självkompakterande betong har vi lyckats åstadkomma en produkt som är betydligt stabilare, trots de minskade mängderna av filler och finmaterial, säger Håkan Nykvist, försäljningschef på BASF.


Enklare gjutning
Enligt BASF är gjutningen tillräckligt enkel för att kunna skötas av endast en person och därmed minska arbetstiden med upp till 40 procent. Dessutom blir det möjligt att öka utläggningshastigheten med upp till fem gånger.

Tillsatsmedel ger egenskaperna
Receptet som ger de förbättrade egenskaperna består av tillsatsmedel i form av en så kallad superplasticerare, Glenium, och stabilisatorn Rheomatrix.
Superplasticeraren är avsedd att åstadkomma ökad smidighet och arbetbarhet hos betongen. Sättmåttet ökar och ger en mer lättflytande betong vid oförändrad vattenhalt.
Stabilisatorn Rheomatrix, som är en blandning av vattenlösliga polymerer, ger betongen en viskositet som gör den både lättflytande och motståndskraftig mot separation.

Mindre finmaterial ger lägre pris
Tack vare stabilisatorn kan mängden filler och finmaterial hållas ner, vilket gör att SDC inte blir mer än cirka 5–7 procent dyrare än vanlig husbetong. Att jämföra med SKB som är över 30 procent dyrare.
Den minskade mängden finmaterial ger också miljövinster, eftersom tillverkningen av finmaterial som cement och kalk orsakar stora utsläpp av koldioxid.
– Den självnivellerande betongen kan göras till en betydligt lägre kostnad än vanlig själkompakterande betong. Dessutom blir ju miljöbelastningen mindre med minskad cementhalt, säger Håkan Nykvist.

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.