• Nyheter
  • Silikonmassa fri från lösningsmedel

Nyheter

Silikonmassa fri från lösningsmedel

Silikon fritt från lösningsmedel
XEALPRO är en ny miljövänlig silikonfogmassa för både inom- och utomhusbruk. Den är UV-stabil, har god kemikaliebeständighet och är färgbeständig. Fogmassan uppfyller emissionskraven på inomhusklimat som fastställts av BREEAM-NOR.

Företaget Relacta har släppt silikonfogmassan XEALPRO som fäster på de flesta material, även porösa material såsom marmor, granit, betong, tegelsten, natursten och kalksten. Den kan användas på gångtrafikerade ytor, fasader, glas och i våtrum enligt standarden EN15651. Den är även lämplig för användning på bänkskivor, i kök och runt sanitetsinstallationer. XEALPRO är luft- och vattentät och är därför lämplig för permanent fogning under vatten eller i luftkanaler. Den är flexibel (25 % elastisk) efter härdning, tål temeperaturer från -60 °C  till +180 °C  och ger en fin och slät ytfinish.

XEALPRO har den högsta miljö- och användningscertifiering som en silikonfogmassa kan ha, den är även livsmedelsgodkänd, innehåller inga VOC, skadliga lösningsmedel eller metyletylketon. Den är certifierad för användning i våtrum, på fasader och glas, samt gångtrafikerade ytor enligt standarden i EN15651 1 till 4. XEALPRO tål att frysa i patron ner till -15 °C i upp till 14 dagar.

Fogmassan är inte övermålningsbar, men finns i fem olika kulörer.

Teknisk information
Bas: Neutral silikon
Elasticitet: 25 %
Förlängning vid brytning: 500 %
Hinnbildning: 10-15 minuter
Härdningstid: 2 mm per 24 h
Förvaring och hållbarhet: Torrt och svalt. 18 månader i oöppnad förpackning. Tål frysning under transport ner till -15 °C
Påföringstemperatur: +5 °C till +40 °C
Shore: Shore A 28
Draghållfasthet: 14 kg/cm²
Temperaturbeständighet: -60 °C till +180 °C
Densitet: vid 23 °C och 50 % luftfuktighet: 1,03 g/ml
Krympning: 0 % (DIN EN ISO 10563)

Skriven av Malena Beijer

Xealpro
Xealpro
.
.
.
.

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.