Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Silikatfärg för trä

Silikatfärg för trä
Färgtillverkaren KEIM har efter många års forskning tagit fram en silikatfärg som kan användas på trä. Systemet kallas KEIM Lignosil.

Silikatfärgen är traditionellt en färg för mineraliska underlag, men nu finns alltså en färg anpassad även för trä. Silikatfärg kallas också vattenglasfärg eller Keimfarbe, efter uppfinnaren Adolf Wilhelm Keim. Silikatfärg är, i likhet med andra mineralfärger, hygroskopiskt, d v s fuktgenomsläppligt. Färgen kan både ta upp och avge fukt. Silikatfärger är skonsamma mot miljö och hälsa både under produktion och under användande. Färgen är starkt alkalisk (ph 11,4) och man bör skydda ögonen vid målning.

Silikatfärg består av oorganiska färgpigment, mineraliska fyllnadsämnen och oorganiska bindemedel, tex kaliumsilikat och kiselsol. Bindningsprocessen sker i form av en kemisk reaktion mellan bindemedlet och den mineraliska reaktanten i grundfärgen som binder sig olösligt med varandra. Vilket skiljer sig från den konventionella träbehandlingen med organiska bindemedlel, vilka fäster genom adhesion (vidhäftning).

Konventionella ytbehandlingar för trä baserar sig på linolja, alkydharts, akrylater och andra syntetiska ämnen. De organiska syntetbaserade ytbehandlingsbindemedlen har en begränsad UV-beständig. Denna egenskap leder i huvudsak till förändringar i färgnyansen och därefter sker en nedbrytning av bindemedlet. Beläggningen förlorar elasticitet, blir sprött och flagar av. Därmed går skyddsverkan förlorad. Fukt tränger in i de oskyddade områdena, breder ut in under de fortfarande intakta färgskikten och påskyndar därmed nedbrytningsprocessen.

De oorganiska silikatiska bindemedlen utmärker sig genom sin extrema UV-beständighet. Här sker ingen nedbrytning av bindemedel pga UV-strålar. Det applicerade skiktet är mikroporöst och låter fukt från underlaget diffundera ut. Ytbehandling av trä med silikatfärg är ett stort framsteg för kvaliteten på väderbeskydd av trä, framför allt avseende livslängden. 

KEIM Lignosil-systemet finns för både utomhusbruk och inomhusbruk. Systemet för utomhusbruk för täckande behandling, består av Lignosil-HRP träspackelmassa, för grundning - två strykningar med Lignosil-Base och för slutmålning två strykningar med Lignosil-Color. Vid missfärgning från virket används en mellanstrykning av Lignosil-Scudo. För dekorativ behandling ersätts den andra strykningen av Lignosil Color vid slutmålningen, av Lignosil-Artis.

De silikatiska fyllnadsämnena i grundfärgen Lignosil-Base fungerar som reaktant för det silikatiska bindemedlet i det täckande skiktet Lignosil-Color. Detta ger en hållbar förbindelse.

KEIM Lignosil-Base

 • Utmärkt vidhäftning
 • Goda inträngningsegenskaper
 • Innehåller lösningsmedel
 • Härdande
 • Hög väderbeständighet
 • Lignosil-Base ska alltid övermålas med Lignosil-Color
 • Innehåller silikatkomponenter
Grundstrykningen är dammtorr efter ca 6 timmar och kan som regel övermålas efter 24 timmar. Säljs i burkar om 2,5,  5 eller 20 liter. Åtgång ca 0,1 l/m2 för två strykningar.


KEIM Lignosil-Color
 • Helt UV-beständigt
 • Ljusäkta
 • Mineraliskt matt
 • Utmärkt vidhäftning
 • Hög väderbeständighet
 • Extremt lång livslängd
 • Ej filmbildande
 • Särskilt ekonomisk vid överstrykning
 • Mycket stabil i färgtonerna
Grundstrykningen är dammtorr efter ca 6 timmar och kan som regel övermålas efter 24 timmar. Säljs i burkar om 2,5, 5 eller 20 liter. Åtgång ca 0,2 l/m2 för två strykningar.


    Utomhusbruk   Utomhusbruk  
    Täckande behandling   Dekorativ behandling  
           
Träspackling    Lignosil-HRP träspackelmassa   Lignosil-HRP träspackelmassa  
           
Grundning      2 x Lignosil-Base/-DL   2 x Lignosil-Base/-DL  
           
Slutmålning   2 x Lignosil-Color*   1 x Lignosil-Color / 1 x Lignosil-Artis/-DL                                   
           
    *Vid behov (om missfärgning från virket)                 
    1 x Lignosil-Scudo som mellanstrykning.                   


Skriven av Harald Holm

Silikatfärg för trä
Silikatfärg för trä
Silikatfärg för trä
Silikatfärg för trä
KEIM Lignosil
KEIM Lignosil

Nyheter

Sätt färg på takavvattningen

2020-12-04
Takavvattning

Lindab har sett en stor efterfrågan på takavvattning i olika kulörer, både bland arkitekter och privata bostadsägare och har nu därför lanserat möjligheten att få takavvattningssortimentet i valfri RAL-kulör.

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.