• Nyheter
  • Signaler på en vändning för lokalbyggandet

Nyheter

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

Signaler på en vändning för lokalbyggandet
I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Som helhet sjönk de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom kontor, handel och hotell med drygt 20 procent 2020. Hotellbyggandet är den sektor som drabbades hårdast förra året med en minskning av ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 40 procent. Utfallet under årets första kvartal var 10 procent lägre än jämfört med samma period förra året, men samtidigt kommer det signaler om en ljusning. Antalet beviljade bygglov för privata lokaler under det senaste halvåret visar en ökning med knappt 10 procent jämfört med den föregående sexmånadersperioden.

Enligt NAVET Analytics, kan detta vara tecken på att en vändning är på väg. Man ska dock komma ihåg att en uppgång sker från jämförelsevis låga nivåer. Under förra året låg husbyggnadsinvesteringarna inom kontor, handel och hotell på en nivå som var 15 procent under genomsnittet för de senaste tio åren och 20 procent under snittet för de senaste fem åren.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & Prognoser

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.