Nyheter

Sensorer är en del av framtiden

Sensorer är en del av framtiden
Lindinvent har skapat ett system av sensorer för det smarta kontoret. Det gör så att man kan sköta inneklimatet med hjälp av webbverktyget Lindinspect. Det är ett verktyg för organisationer att enkelt och lättillgängligt kunna att följa upp energieffektivitet och driftsoptimera en fastighet.

Lindinvent erbjuder ett stort sortiment av lösningar och produkter för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor och sjukvård. Ventilationen anpassas med hjälp av sensorer som håller koll på faktorer som temperatur, luftfuktighet och närvaro. Detta skapar ett bra och miljövänligt inneklimat.

Att låta ventilationen vara konstant påkopplad på en arbetsplats styrd av en klocka är inte miljövänligt, utan det är bättre att ha sensorer som känner av hur många som är på kontoret, vad det är för ute temperatur, om solen lyser osv och sen optimera luftflöden efter aktuell information. Lindinspect går att ha både på dator, läsplattor och smartphones. Där går det att läsa av all information som är nödvändig för att optimera innneklimatet. Lindinvents behovstyrda system är baserat på luftflöden som både ventilerar vistelsezoner och som samtidigt hanterar eventuellt behov av tilläggskyla eller tilläggsvärme.

Lindinvent ställde ut på konferensen Building Sustainability 2018, där det pratades mycket om sensorer. Att vi i framtidens samhälle kan ta hand och processa data på ett mycket effektivare och snabbare sätt. Det gör att vi kommer att använda sensorer både inomhus för att sköta våra fastigheter energieffektivt på det sätt som Lindinvent erbjuder, men också i det större sammanhanget. Exempelvis pågår det ett försök av Stockholms stad i Slakthusområdet med sensorer som känner av gång-, cykel- och biltrafik för att kunna optimera parkering, framkomlighet och utrymning vid arrangemang i området.

Även medborgarna och deras kameror kan ses som sensorer. Det pågår olika projekt där man tillsammans samlar in data om flora och fauna, genom att vem som helst kan fota arter i deras naturliga miljö. Det ger en indikation på förekomst och läge, och genom öppna databaser kan forskningen använda den gemensamt insamlade datan.

Skriven av Malena Beijer

Sensorer sköter luftflödet på kontoret
Sensorer sköter luftflödet på kontoret
Sensorer i staden
Sensorer i staden

Nyheter

Kraftigt fallande bygglov överraskar

Analysföretaget Industrifakta presenterar varje månad i Marknadssignaler & Prognoser ett antal indikatorer som kan ge signaler om utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden. Ett exempel på sådana faktorer är byggloven på bostadsmarknaden.

Ny serie badrumstillbehör

Reframe Collection är en ny serie badrumstillbehör från Unidrain tillverkad av rostfritt stål i fem olika kulörer och ytor. Kollektionen är designad med tanken att skapa innovativa funktioner för existerande produkter. I sortimentet ingår tvålhylla och duschskrapa, toalettborste, toalettpappershållare, krokar och handduksstång.

Självhäftande upphängningssystem

Självhäftande upphängningssystem

Tesa® Självhäftande Skruvar är ett upphängningssystem som kan användas, utan verktyg, vid upphängning av tavlor, hyllor och andra föremål utan att behöva borra i väggen.

Building Sustainability 2018

Building Sustainability 2018

Building Sustainability, nordens största konferens om hållbart byggande anordnades i Stockholm, 24-25 oktober 2018. Konferensen är ett samarbete mellan Sweden Green Building Council och Stockholms stad och fungerar som en mötesplats för experter och beslutsfattare inom hållbart byggande och stadsplanering. Byggkatalogen var som vanligt där för att bevaka vilka frågeställningar som byggmaterialbranschen står inför när det gäller hållbarhet.

Klimatsmart trästomme

Klimatsmart trästomme

IsoTimber har utvecklat ett byggsystem för isolerande och bärande väggar som endast består av trä, lim och luft, där ingen inplastning krävs.