För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.

Nyheter

Sensorer är en del av framtiden

Sensorer är en del av framtiden
Framtidens sensorer var ett av ämnena på konferensen Building Sustainability 2018, där det pratades mycket om sensorer i byggnader och ute i det offentliga rummet. Där vi i framtidens samhälle kommer att ta hand och processa data på ett mycket effektivare och snabbare sätt

Att låta ventilationen vara konstant påkopplad på en arbetsplats styrd av en klocka är inte miljövänligt, utan det är bättre att ha sensorer som känner av hur många som är på kontoret, vad det är för ute temperatur, om solen lyser osv och sen optimera luftflöden efter aktuell information. Nu finns det företag som utvecklar webbverktyg som går att ha både på dator, läsplattor och smartphones. Där går det att läsa av all information som är nödvändig för att optimera inneklimatet. Det behovsstyrda systemet är baserat på luftflöden som både ventilerar vistelsezoner och som samtidigt hanterar eventuellt behov av tilläggskyla eller tilläggsvärme.

I framtiden kommer vi att använda sensorer både inomhus för att sköta våra fastigheter energieffektivt, men också i det större sammanhanget. Exempelvis pågår det ett försök av Stockholms stad i Slakthusområdet med sensorer som känner av gång-, cykel- och biltrafik för att kunna optimera parkering, framkomlighet och utrymning vid arrangemang i området.

Även medborgarna och deras kameror kan ses som sensorer. Det pågår olika projekt där man tillsammans samlar in data om flora och fauna, genom att vem som helst kan fota arter i deras naturliga miljö. Det ger en indikation på förekomst och läge, och genom öppna databaser kan forskningen använda den gemensamt insamlade datan.

Ett av de företag som ställde ut Building Sustainability 2018 var Lindinvent som erbjuder ett stort sortiment av lösningar och produkter för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor och sjukvård. Ventilationen anpassas med hjälp av sensorer som håller koll på faktorer som temperatur, luftfuktighet och närvaro. Detta skapar ett bra och miljövänligt inneklimat.

Skriven av Malena Beijer

Sensorer sköter luftflödet på kontoret
Sensorer sköter luftflödet på kontoret
Mobilkameror blir sensorer
Mobilkameror blir sensorer

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.