Nyheter

Sensorer är en del av framtiden

Sensorer är en del av framtiden
Lindinvent har skapat ett system av sensorer för det smarta kontoret. Det gör så att man kan sköta inneklimatet med hjälp av webbverktyget Lindinspect. Det är ett verktyg för organisationer att enkelt och lättillgängligt kunna att följa upp energieffektivitet och driftsoptimera en fastighet.

Lindinvent erbjuder ett stort sortiment av lösningar och produkter för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor och sjukvård. Ventilationen anpassas med hjälp av sensorer som håller koll på faktorer som temperatur, luftfuktighet och närvaro. Detta skapar ett bra och miljövänligt inneklimat.

Att låta ventilationen vara konstant påkopplad på en arbetsplats styrd av en klocka är inte miljövänligt, utan det är bättre att ha sensorer som känner av hur många som är på kontoret, vad det är för ute temperatur, om solen lyser osv och sen optimera luftflöden efter aktuell information. Lindinspect går att ha både på dator, läsplattor och smartphones. Där går det att läsa av all information som är nödvändig för att optimera innneklimatet. Lindinvents behovstyrda system är baserat på luftflöden som både ventilerar vistelsezoner och som samtidigt hanterar eventuellt behov av tilläggskyla eller tilläggsvärme.

Lindinvent ställde ut på konferensen Building Sustainability 2018, där det pratades mycket om sensorer. Att vi i framtidens samhälle kan ta hand och processa data på ett mycket effektivare och snabbare sätt. Det gör att vi kommer att använda sensorer både inomhus för att sköta våra fastigheter energieffektivt på det sätt som Lindinvent erbjuder, men också i det större sammanhanget. Exempelvis pågår det ett försök av Stockholms stad i Slakthusområdet med sensorer som känner av gång-, cykel- och biltrafik för att kunna optimera parkering, framkomlighet och utrymning vid arrangemang i området.

Även medborgarna och deras kameror kan ses som sensorer. Det pågår olika projekt där man tillsammans samlar in data om flora och fauna, genom att vem som helst kan fota arter i deras naturliga miljö. Det ger en indikation på förekomst och läge, och genom öppna databaser kan forskningen använda den gemensamt insamlade datan.

Skriven av Malena Beijer

Sensorer sköter luftflödet på kontoret
Sensorer sköter luftflödet på kontoret
Sensorer i staden
Sensorer i staden

Nyheter

Byggkonjunkturen i Sverige 2019

Trots en fortsatt god konjunktur i Sverige faller husbyggnadsinvesteringarna. Industrifaktas prognos för total husbyggnad under perioden 2018-2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017.

Nya färger på Formex

2019-01-21
Mässbevakning

Formex, Nordens största fackmässa inom inredning, design m m gick av stapeln 15-18 januari på Stockholmsmässan där Byggkatalogen var på plats för att spana in materialtrender och nyheter inom branschen. På mässan presenterades, bland många andra nya material, kulörer och inredningsprodukter, Beckers nya färgkarta för 2019, Livet. I färg.

Ny fukttålig väggskiva

Ny fukttålig väggskiva

Forestia lanserar väggskivan EliteX som är både stark och fukttålig, men en kärna som klassas P7. Den monteras enkelt med sin låsprofil och eftersom ytan är melaminbelagd behövs ingen ytterligare ytbehandling.

Splittrad byggmarknad i norden

Industrifakta räknar med stora skillnader i utvecklingen på den nordiska byggmarknaden, vilket man redogjorde för i 2018 års sista konjunkturrapport för Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Stål med förbättrade svetsegenskaper

Stål med förbättrade svetsegenskaper

SSAB har lanserat ett nytt konstruktionsstål, Strenx® 1100 Plus som är ett varmvalsat, höghållfast stål och utvecklat för att ge ett enastående svetsnings- och bockningsresultat. Stålet ger starkare svetsfogar vilket bidrar till lättare men starkare konstruktioner med ökad prestanda inom exempelvis lyft- och transportsektorerna.